Transilvanija Putovanje - Drakulin Dvorac

DRAKULA TURA ~ TRANSILVANIJA - DRAKULIN DVORAC

Drakulin Dvorac - 5 dana / 2 noćenja ~ Autobusom

 

REDOVNA CENA ARANŽMANA PO OSOBI :

 

PROGRAM U PRIPREMI...Transilvanija Putovanje Drakula Tura Noc VesticaPROGRAM PUTOVANJA:

1. dan   BEOGRAD
Polazak iz Beograda oko 20 časova, sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja.

drakula tura


2. dan  SIGISOARA  ~ BRAŠOV
(Transilvanija Putovanje 2023 Drakulin Dvorac) - Pre podne dolazak u  Sigišoaru (Sighişoara), najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije i rodno mesto Vlada Tepeša, poznatijeg kao Drakula. Obilazak starog centra grada iz 14 veka, rodna kuća Drakule, crkve u kojoj je kršten, crkve Dominikanskog manastira, crkva na brdu, Muzejski trg .Slobodno vreme za setnju i individualno razgledanje. U podnevnim časovima nastavak  putovanja za Brašov . Smestaj u hotel. Slobodno vreme.  Noćenje.


3.dan  BRAŠOV ~ BRAN ~ PELEŠ ~  SINAJA ~ BRAŠOV
(Transilvanija Putovanje 2023 Drakulin Dvorac) - Doručak. Napuštanje hotela. Odlaska na celodnevni izlet na Sinaju - poseta manastiru Sinaja,  obilazak  kraljevog dvorca Peleš, nekadašnje rezidencije prvog kraljevskog rumunskog para. Slobodno vreme za setnju i razgledanje. Nastavak  putovanja za Bran, obilazak  pograničnog utvrđenja  Bran i dvorca grofa Drakule. Noćenje.

drakulin dvorac


4.dan
(Transilvanija Putovanje 2023 Drakulin Dvorac) - Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na razgledanje grada sa vodicem: Glavni gradski trg, Stara gradska većnica, Crna crkva, Strada Sfori – jedna od najužih ulica u Evropi. Slobodno vreme za setnju, slikanje i  individualno razgledanje grada. Preporučujemo vožnju  žičarom u slobodno vreme. Polazak za Beograd u 17h


5.dan  BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim  časovima. Kraj usluga.

 

Transilvanija Putovanje 2023 Drakulin Dvorac

 

Transilvanija Putovanje Drakula Tura Noc Vestica

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti);
- smeštaj u hotelu 2* ili 3* u 1/2 ili 1/3  sobama, na bazi dva noćenja sa doručkom;
- usluge vodiča pratioca za vreme trajanja aranžmana;
- troškove organizacije putovanja.

CENA  ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- Individualne troškove putnika;
- Celodnevni Izlet  dvoraci Bran, Peleš i manastir Sinaja (uključene ulaznice) – 40€
- Razgledanje Sigišoaru   - 10€
- Međunarodno zdravstveno osiguranje – NAŠA PREPORUKA

dvorci drakuleFAKULTATIVNI PROGRAM:

Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.


 

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 40.

Transilvanija Putovanje Drakula Tura Noc Vestica

 

dvorci transilvanije

 

noc vestica rumunija

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 30000030965 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.2022-25.10.2023 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura