Bukurešt Jesen 2023

 

5 dana /2 noćenja ~ Autobuski prevoz

                                                Termini putovanja:                                         

 CENA ARANŽMANA  PO OSOBI ~ / €

 

PROGRAM U PRIPREMI...

 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD

Sastanak grupe SC Milan Gale Muškatirović Dorćol oko 18.30h. Polazak u 19h Noćna vožnja preko Srbije i Rumunije uz usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja graničnih i carinskih formalnosti.

2. dan  BUKUREŠT

Dolazak u Bukurešt u prepodnevnim časovima. Obilazak grada sa vodičem: (Sala Palatuluj, zgrada skupštine, zgrada Securitatea, Opera, Nacionalna Banka, stari istorijiski centar sa zatvorom i crkvom, zgrada Parlamenta...).Smeštanje u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan BUKUREŠT – MANASTIR SNAGOV - BUKUREŠT

Doručak. Slobodno vreme u Bukureštu ili fakultativno mogućnost odlaska na izlet do manastira Snagov.

40 km od Bukurešta koji se nalazi na istoimenom jezeru i koji je poznat po tome što je u njemu sahranjen grof Drakula.  Obilazak manastira i okoline. Povratak u Bukurešt u popodnevnim časovima. Slobodno vreme za individualni obilazak. Noćenje.

4.dan BUKUREŠT 

Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Brašov. Fakultativno mogućnost posete dvorca Bran. Nastavak putovanja prema Brašovu. Obilazak sa vodičem.Slobodno vreme do polaska u večernjim časovima oko 20h. Noćna vožnja uz usputna zadržavanja za pauze i obavljanje graničnih formalnosti.

5.dan  BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj usluga.

 

ARANŽMAN OBUHVATA: 

- prevoz turističkim autobusom  na navedenoj relaciji

-  smeštaj u Bukureštu u hotelima 2* ili 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (po hotelskom normativu). 

- razgledanje Bukurešta u pratnji lokalnog vodiča,

- usluge licenciranog vodiča - pratioca na putovanju, 

- troškovi organizacije putovanja.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja;

- doplata za jednokrevetnu sobu – radi se na upit.

- fakultativni izleti: manastir Snagov - 15€ ; dvorac Bran -20€

 

NAČIN PLAĆANJA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate:

- 30% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge.

- 40% akontacije prilikom rezervacije, a  ostataka na 3 MESEČNE RATE BEZ KAMATE za korisnike kreditnih kartica banke  Intesa 

 

Napomena u vezi fakultativnih izleta: fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje   fakultativnih izleta je 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate. Za sve izlete / minimum je 25 putnika.

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih

putnika, Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza

putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. 

U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ  0123/2021 OD 10.01.2021. ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA NACIONALNOM ASOCIJACIJOM TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA” BEOGRAD KOJA SE AKTIVIRA KOD NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA”,

011228686,0113228687 ,PRIJAVOM NA ADRESU YUTA,BEOGRAD,UL.KONDINA BR.14 ILI NA MAIL garancijaputovanja@yuta.rs

ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068816 OD 28.01.2021. GODINE-ROK VAZENJA 01.10.2021.GODINE,POLISA DDOR NOVI SAD U VISINI OD 200 000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM,DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

 

CENOVNIK BR. 1 OD 20.06.2021 GODINE

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON 

 LICENCA BR.OTP 217/2021 ,KATEGORIJA A20

 

                                                    FALCON D.O.O.

 

                                           Makenzijeva 67, Beograd

                                     tel +381 11 32 85 111, 32 85 565

                                             E mail: office@falcon.rs

 

                                            WEB SITE: www.falcon.rs

 

 

 

                      

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 30000030965 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.2022-25.10.2023 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura