Outlet Parndorf Beč SCS Izlet Šoping Tura 

 

JEDNODNEVNI ŠOPING / SHOPPING

PARNDORF SA IZLETOM U BEČ I TRŽNI CENTAR SCS

 Termini:

 

 

Paket aranžman: Beč Autobusom - bez noćenja

 

- plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja –

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema program putovanja
- Usluge vodiča i pratioca grupe
- Agencijske usluge

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- Putno zdravstveno osiguranje
- Individualne troškove


Outlet Parndorf Beč SCS Izlet Šoping Tura 2021

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:    

- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana

- Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina),

 

Putovanje Šoping u Parndorfu

1.dan – BEOGRAD - PARNDORF
Sastanak putnika u Beogradu na parkingu Sava Centra (Savska strana) u 21.30h, polazak u 22.00h. Noćna vožnja preko Srbije i Mađarske sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2.dan – PARNDORF
Dolazak u šoping centar Parndorf u prepodnevnim časovima. Iskoristite sezonske rasprodaje i do 80% u jednom od najvećih outlet-a u Evropi sa preko 150 radnji čuvenih svetskih brendova. Slobodno vreme do večernjih časova kada je predviđeno vreme polaska za Srbiju.
Noćna vožnja preko Mađarske sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

3.dan – BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

 

Napomene:

- NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
- Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
- Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
- Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
- Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteteta stajališta i uslova na putu.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
- Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
- Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
- Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost.
- Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
-U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i palćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
- Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
- U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
- Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


Aranžman je rađen na bazi minimum 65 prijavljenih putnika.

LICENCA OTP 94/2021 KATEGORIJA A OD 05.10.2021

Cenovnik br. 1 od 21.10.2021.

 

EG - 28/2021

 

yuta

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi