Venecija Karneval Izlet 2024

 

Venecija Karneval Prevoz Autobusom


Termini putovanja:

02.02- 04.02.2024.
09.02.2024. - 11.02.2024.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI:65 €


 

PROGRAM PUTOVANJA:


1.dan (petak) BEOGRAD
Polazak iz Beograda SC Milan Gale Muškatirović Dorćol u dogovoreno vreme oko 17h .Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora.


2.dan (subota) PUNTO SABIONI – VENECIJA
Dolazak u luku Punta Sabioni u jutarnjim satima. Fakultativna vožnja brodićem do “Kraljice Mediterana” - Venecije. Poseta gradu “krilatog lava” započinje sa mesta čija je lepota toliko neobična i zasenjujuća da se ljudska čula nikada ne mogu dovoljno nadiviti i načuditi – Piazza San Marco. Najpoznatije gradjevine nekadašnje Mletačke republike: Palazzo Ducale, Bazilika San Marco sa replikom čuvenih antičkih konja, Biblioteka Marciana, Campanila sa čijeg vrha se vidi čitava laguna, astronomski sat… Šetnja kroz lavirinte centralnog gradskog jezgra do kanala Grande i najstarijeg mosta Ponte Rialto. Kupiti sebi masku, suvenir toliko autentičan za ovaj grad. Slobodno vreme za uživanje. Popodnevni povratak brodicem do luke Punta Sabione.  Polazak za Srbiju i noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa pauzama radi odmora i obavljanja pasoških formalnosti.


3.dan (nedelja) BEOGRAD
Dolazak u mesto polaska u prepodnevnim satima.

ARANŽMAN OBUHVATA:
prevoz turističkim autobusom  na navedenoj relaciji
obilaske prema programu (Venecija – pešačka tura)
usluge licenciranog vodiča - pratioca na putovanju,
troškovi organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja;
cene fakultativnog izleta punto sabione-venecija-punto sabione cena izleta 25/deca 20
individualne troskove
mogućnost doplate za komunalnu taksu koja može da iznosi 3-7€ u zavisnosti od odluka gradskih vlasti da li će biti

NAČIN PLAĆANJA u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan uplate:
40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge.
40% akontacije prilikom rezervacije, a  ostataka na 6 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE za korisnike kreditnih kartica banka Intesa

Napomena u vezi fakultativnih izleta: fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje   fakultativnih izleta je 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate. Za sve izlete / minimum je 25 putnika.

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih
putnika, Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza
putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 50.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRAD OSIM BEOGRADA JE 10.
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

CENOVNIK BR.  OD 23.11.23.GODINE
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON (YUTA STANDARD) LICENCA BR.OTP 09 OD 27.02.13 GODINE

Venecija Karneval Izlet 2024 Autobusom

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite