Uskrs na Krfu 2025 Autobusom

Uskrs na Krfu - Velika ostrvska tura

Proslava Hristovog vaskrsenja


PROGRAM U PRIPREMI...

6 dana / 3 noćenja


REDOVNA CENA ARANŽMANA: / €PROGRAM PUTOVANJA:


1. dan BEOGRAD
(Uskrs na Krfu 2025 Autobusom) - Skup putnika u 13:30h sa parking Sava Centra (savska strana). Polazak autobusa u 14:00h. Putovanje kroz Makedoniju i Grčku sa usputnim zadržavanjima radi odmora, pasoških i carinskih formalnosti.

2. dan Krf
(Uskrs na Krfu 2025 Autobusom) - Dolazak u prepodnevnim satima u luku Igumenica i prelazak trajektom do ostrva Krf, smestanje u apartmane,slobodno vreme. Oko 12 h Razgledanje grada sa vodičem, obilazak znamenitosti na Spianadi (Guvernerova Palata, stara tvrdjava, Liston, Spomenik Enozis) odlazak do muzeja Srpska kuća. Fakultativni odlazak na komemorativnu svečanost na ostvru Vido. Slobodno vreme. U 17h iznošenje prve plastičniće kad kreću litije po gradu, i na svakih pola sata kreću iz jedne crkve. Plastičniće se iznose uz pratnju pleh – orkestara koji sviraju posmrtne marševe i tako obeležavaju najtužniji dan u hrišćanstvu i stradanje Isusovo.
Povratak u smeštaj. Noćenje


3. dan Krf - Velika
(Uskrs na Krfu 2025 Autobusom) - Polazak u grad u 08:00, prisustovanje litiji Sv.Spiridona, zastitnika Krfa, u kojoj se iznoše mošti sveca i plastičniću uz pratnju pleh-orkestara. U 11h na trgu Spianada i u celom gradu počinje tradicionalno bacanje crvenih ćupova koje simbolizuje pobedu života nad smrću i Hristovo vaskrsenje. Slobodno vreme do 15h i povratak u smeštaj. U 20h polazak do grada na Liturgiju na trgu Spianada. Dolazak blagodatnog ognja, paljenje sveća i veliki vatromet u ponoć, proslava Hristovog vaskrsenja. Povratak u smeštaj. Noćenje.


4.dan Krf - Vaskrs
Polazak oko 10h na Veliku ostrvsku turu. -Palata Ahileon, Paleokrastrica, poseta manastiru, slobodno vreme oko 2h I 30 min. Potom odlazak na Vidikovac Lakones. Uveče oko 20h fakultativni odlazak u tavernu Tripa,najstariju tavernu na ostrvu na autetično grčko veče uz dobru hranu vino i bogat kulturno umetnički program. Povratak u Smeštaj oko 01h. Noćenj.

5.dan Krf - Solun - Beograd
Napuštanje hotela. Pakovanje stvari u autobus. oko 8h Polazak na trajekt u jutarnjim časovima. Iskrcavanje u Igumenici i nastavak putovanja ka Solunu. U poslepodnevnim časovima dolazak u Solun. Panoramsko razgledanje Soluna: Avenija Nikis, Bela Kula, Galerijev slavoluk, Rotonda, Panagia, Aheriopita ton halkeon, Aristotelov trg, Crkva Sv.Dimitrija, poseta prodavnici kože. Nakon toga slobodno vreme za šetnju i šoping. Polazak za Srbiju u kasnim poslepodnevnim / predvečernjim časovima. Noćna vožnja uz usputna zadržavanja radi carinskih formalnosti i odmora.


6 dan. 
 Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa


CENA ARANŽMANA OBUHVATA:  
- prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (audio, TV,A/C)
- usluge licenciranog vodiča - pratioca na putovanju, o troškovi organizacije putovanja.
- troškovi organizacije putovanja.
- smeštaj u 1/2 i 1/3 studijima i 1/4 apartmanima
- obilazak grada Krfa i Soluna prema programu;
- smestaj u mestu Guvija u Hotel-u sa 3*

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- međunarodno zdravstveno osiguranje sa pokrićem na COVID
- ulaznice i fakultativne izlete
- individualne troškove

- Fakultativni izlezti:
- velika ostrvska tura 30€ +10€ ulaznica za Ahilion.
- grčko veče 35€
- razgledanje grada sa vodičem i ostrvo Vido 10€USLOVI  I NAČIN PLAĆANJA:
40% prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije  10 dana pre  početka putovanja
40% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama banke Intesa na 3 mesečne rate bez kamate.

FAKULTATIVNI PROGRAM:
Napomene: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije,prevoza,parking,vodiča,ulaznica,organizacije. Cene fakultativnih izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvodjenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera,organizator  izleta tj.ino partner zadržava pravo ponuditi korigovane,više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koji isto nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta (ino partnera)naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta  su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike,ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 50.
CENOVNIK BR. 1 OD 22.02.23.GODINE
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON
LICENCA BR.OTP 88/22, KATEGORIJA A

Uskrs na Krfu Putovanje Autobusom 2025

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite