SANKT PETERBURG

Belenoći

27.06 – 02.07.2024.

6 dana / 5noći

1.dan Sarajevo – Istanbul – Sankt Peterburg
Sastanak grupe dva sata pre poletanja na Sarajevskomaerodromu. Let avio kompanije Turkish Airlines za Istanbul u 14:30 časova (let TK1024). Sletanje u 17:30. Nastavak putovanja za Sank Peterburg u 20:25 (let TK403), dolazak u 00:05 časova. Transfer do hotela. Noćenje.
2. dan Sankt Peterburg
Doručak. Panoramskorazgledanjegradaautobusom:Nevskiprospekt, Kazanjskisabor, Dvorskitrg, Admiralitet, Vasiljevskoostrvo, Ermitaž, Isakijevskasabornacrkva, Bronzanikonjanik … (bezulaskauobjekte). U nastavku, posle pauze fakultativna poseta Petropavlovskoj tvrđavi, istorijskom jezgru grada, unutar čijih zidina se nalaze Petropavlovska saborna crkva u kojoj su sahranjeni svi ruski imperatori (počev od Petra I), Istorijski muzej Sankt Peterburga, kao i čuvene tamnice. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan Sankt Peterburg
Doručak. Fakultativniprogram: Ermitaž, obilazak jednog od najvećih muzeja na svetu, u zdanju Zimskog dvorca, sa preko 3 miliona eksponata. Njegova neprocenjiva zbirka izložena je u 6 zgrada raspoređenih na Dvorskom trgu i duž reke Neve. Glavna zgrada je Zimski dvorac koji je nekada bio rezidencija ruskih careva, a u njegovoj bogatoj zbirci izdvajaju se remek dela Leonarda Da Vinčija, Ticijana, Rembranta, Mikelanđela i drugih. Muzej je poznat i po arheološkoj zbirci, zbirci skulptura, zbirci srednjevekovne evropske umetnosti, ali i po svom baroknom izgledu i arhitekturi. Vožnja kanalima i Nevom, specifičnim niskim brodovima prilagođenim za prolazak kroz kanale i ispod niskih mostova, zbog kojih je ovaj grad dobio i naziv “Severna Venecija”. Pogled na znamenitosti grada i njegovu arhitekturu sa legendarne reke Neve i nekih od mnoštva kanala, ostavlja jedinstven utisak i sećanje.Slobodno vreme. Noćenje.
4. danSankt Peterburg Peterhof Puškin Carsko selo
Doručak. Fakultativni program: Peterhof - Ruski Versaj, letnju carsku rezidenciju Petra Velikog, nastalu u XVIII veku po nalogu samog cara prema uzoru na Versaj. Obilazak obuhvata šetnju kroz veličanstven park, razgledanje čuvenih fontana sa 250 pozlaćenih skulptura i izlazak na obalu Finskog zaliva sa kojeg se pruža veličanstven pogled na zaliv, Kronštat i Sankt Peterburg. Puškin-Carsko Selo, letnja rezidencija Ekaterine Velike, prekrasan dvorac i parkpovršine 107 hektara. Enterijer dvorca fascinira sjajem umetničkih predmeta od poludragog kamena, zlata, portretima dinastije Romanovih. Povodom 300-godišnjice osnivanja Sankt Peterburga završena je obnova čuvene Ćilibarske dvorane, koja je Ekatarininom dvorcu vratila stari sjaj. Slobodno vreme. Noćenje.
5. danSankt Peterburg
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni celodnevni izlet u Veliki Novgorod, prvu prestonicu Rusije, gde je 862.godine bila osnovana prvobitna ruska država. Istorijski spomenici Novgoroda se nalaze na Uneskovoj listi svetske baštine. Obilazak obuhvata razgledanje kompleksa Novgorodskog Kremlja (Sofijski sabor iz 11.v., starinska zvona 16-7.v, bronzana Magdeburška vrata 12.v, Vladićanski dvor). U nastavku - spomenik 1000 godišnjice Rusije, Jaroslavljevo dvorišće Sveto-Jurijev manastir iz 11.v., Georgijevski sabor 12.v., etno selo Vitoslavlici - muzej drvene arhitekture na otvorenom. Povratak u Sankt Peterburg. Noćenje.
6. danSankt Peterburg – Sarajevo
Doručak. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma. Let avio kompanije Turkish Airlines za Istanbul u 12:50 časova (let TK402). Sletanje u 16:50. Nastavak putovanja za Sarajevo u 19:00 (let TK1025), dolazak u 19:55 časova. Kraj usluge.

 

CENA ARANŽMANA po osobi:      799 EUR
Cena za decu 2-12 godina sa jednim odraslim710 EUR

Doplata za jednokrevetnu sobu     140EUR
Smeštajtreće osobe na dopunskomležaju, na upit.

Minimum zarealizacijuputovanja je 15 putnika

Cenaaranžmanaobuhvata:
•    Avionskiprevozletovima Turkish Airlines sačekiranimprtljagom do 30 kg
•    Troškoveavio-taksi (cca300EUR, podložno je promeni);
•    Smeštaj u hoteluCosmos Pulkovskaya4* u dvokrevetnimsobamasadoručkom;
•    Transferepremaprogramu;
•    Turistički program: panoramskorazgledanjegrada;
•    Uslugepratiocagrupeistručnihlokalnihvodiča;
•    Troškoveorganizacijearanžmana.

Cenaaranžmana ne obuhvata:
•    Fakultativni program;
•    Individualnetroškove.
Fakultativni program:

•    Petropavlovskatvrđava                35 EUR
•    Ermitaž                        50 EUR
•    Vožnja kanalima i Nevom             40 EUR
•    Peterhof, park safontanama            55 EUR
•    Puškin (Carskoselo)                 60 EUR *
•    Izlet u Veliki Novgorod                90 EUR

U sveceneuračunato je: vodič, autobus, ulaznice, slušalice.

Minimum za realizaciju izleta je 10 prijavljenih.

*)  Prijavljivanje i plaćanje izleta u Puškin (Carsko selo) obavezno je prilikom uplate aranžmana, na licu mesta nije moguće.

Za broj prijavljenih putnika ispod 15, program će se realizovati javnim prevozom, metroom (ne odnosi se naizlete van grada).

Opis hotela:

Hotel Cosmos Pulkovskaya 4*   
Nalazi se na Moskovskom prospektu, ima odličnu vezu sa centrom. Metro stanica je u blizini, štodajemogucnost da se bezmnogonaporastigne do glavnihznamenitosti grada.  U sadržajuhotela su restorani: pivni, sasopstvenom mini pivarompoznatemarkePaulaner i živommuzikomsvakeveceri; japanskirestoransavelikimizboromspecijaliteta. Opremljeni fitness centar, sabazenom, saunamaimasažnimtretmanima.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene, ostatak na rate do polaska zadnja rata najkasnije 20 dana pre polaska

DOKUMENTA POTREBNA ZA PUTOVANJE :
Važeći biometrijski pasoš najmanje 6 meseci posle putovanja, za maloletnu decu obavezan je pasoš i overena saglasnost roditelja koji ne putuje.

PUTNIK JE DUŽAN DA SE SAM INFORMIŠE O USLOVIMAULASKA NA TERITORIJU RUSIJE I POVRATKA U SRBIJU.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:
Agencija preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama agencije moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove.

Agencija zadržava pravo korekcije cene ukoliko dođe do većih promena na tržištu i rasta cena elemenata na bazi kojih je formirana ponuda.
Agencija zadržava pravo otkaza aranžmana u slučaju nedovoljnog prijavljenog broja putnika.
Otkazni rok putovanja je 30 dana pre početka putovanja.

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite