ČANAKALE TURSKA PUTOVANJE 2022

GALIPOLJE - TROJA - ASOS - TENEDOS (BOZDŽADA)

 

 

 

 

 

ČANAKALE: Grad na ulazu u Mramorno more. Spomenici bitke kod Galipolja, most prekoDardanela, Sahat kula, kopija

Trojanskog konja iz filma o Troji, mini – park bitke kod Gali polja, muzej

TROJA: Iskopine antičkog grada, Trojanski konj, Novi muzej, Šlimanova kuća  

ASOS:Iskopine antičkog grada, Hram boginje Atine, antičko pozorište, luka

TENEDOS :Tvrđava, crkva Agie Marije – Teotoklo, džamija Alibej, ulice grčkog i turskog dela, vinarije, plaže,

 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 

1.dan BEOGRAD - Polazak sa kućne adrese izmedju 17-18h časova.Noćna vožnja kroz Bugarsku i Tursku sa usputnim zadržavanjem radi odmora.

2. dan ČANAKALE - Dolazak u Čanakale u jutarnjim časovima. Smeštaj u hotel CURA ****, panoramsko razgledanje grada. Noćenje.

3. dan ČANAKALE - TROJA - ASOS - ČANAKALE - Doručak. Nakon doručka poseta antičkoj Troji sa obilaskom muzeja i iskopina.Kraće zadržavanje u Šlimanovom selu sa obilaskom muzeja. Pauza za ručak. Popodne obilazak antičkog Asosa. Povratak u Čanakale. Noćenje.

4. dan ČANAKALE - TENEDOS (BOZDŽADA) - ČANAKALE - Doručak. Celodnevni izlet na nekadašnje antičko ostrvo TENEDOS (BOZDŽADA) sa obilaskom tvrdjave, crkve Agia Ane i Grčkog manastira. Obilazak ostrva sa posetom vinariji. Poseban doživljaj zalazak sunca uz jedno od vina sa Tenedosa. Povratak u Čanakale. Noćenje.

5. - 12. dan Napuštanje hotela i povratak u Beograd

 

CENE U TABELI SU NA BAZI 10 DANA - 7 NOĆENJA SA DORUČKOM

 *PLAĆANJE HOTELA SE VRŠI PO DOLASKU NA DESTINACIJU NA RECEPCIJI HOTELA

POLAZAK

03.06.

10.06.

17.06.

24.06.

02.07.

09.07..

16.07.

23.07.

30.07.

06.08.

13.08.

20.08.

27.08.

03.09.

ULAZAK U HOTEL

04.06.

11.06..

18.06..

25.06.

03.07.

10.07.

17.07.

24.07.

31.07.

07.08.

14.08.

21.08.

28.08.

04.09.

POVRATAK

11.06.

18.06.

25.06.

03.07..

10.07.

17.07.

24.07.

31.07.

07.08.

14.08.

21.08.

28.08.

04.09.

11.09.

DOLAZAK U BEOGRAD

12.06.

19.06.

26.06.

04.07.

11.07..

18.07.

25.07.

01.08.

08.08.

15.08.

22.08.

29.08.

05.09.

12.09.

SINGLE

375

375

375

395

450

450

450

450

450

450

450

450

395

395

DOUBLE

270

270

270

280

300

300

300

300

300

300

300

280

270

270

TRPLE

240

240

240

250

270

270

270

270

270

270

270

250

240

240

DETE 0-12

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

MINIBUS

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

 

 

 

CENE U TABELI SU NA BAZI 13 DANA - 7 NOĆENJA SA DORUČKOM

 *PLAĆANJE HOTELA SE VRŠI PO DOLASKU NA DESTINACIJU NA RECEPCIJI HOTELA

POLAZAK

09.07..

19.07.

29.07.

08.08.

18.08.

28.08.

ULAZAK U HOTEL

10.07.

20.07.

30.07.

09.08.

19.08.

29.08.

POVRATAK

20.07.

30.07.

09.07.

19.08.

29.08.

07.08.

DOLAZAK U BEOGRAD

21.07.

31.07.

10.08.

20.08.

30.08.

08.08.

SINGLE

600

600

600

600

600

600

DOUBLE

400

400

400

400

400

400

TRPLE

370

370

370

370

370

370

DETE 0-12

50%

50%

50%

50%

50%

50%

MINIBUS

90

90

90

90

90

90

 

 

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 

 • - Prevoz mini busom 8+1, klimatizovan.
 • - AGENCIJA FALCON TRAVEL PREPORUČUJE HOTEL CURA u ½ sobama, na bazi 3 noćenja sa doručkom (plaćanje se vrši na recepciji hotela po dolasku grupe)
 • -  Troškove organizacije putovanja

 

 

CENA  ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • o individualne troškove putnika;
  • o Trajekt karte na relaciji ČANAKALE - KILITBAHIR  1€
  • o Trajekt karte na relaciji GEJKILI - BOZDŽADA  1€
  • o Ulaznice za MUZEJ i ISKOPINE u TROJI 7€
  • o Ulaznice za ASOS 3€
  • o Individualne troškove fakultativnog ručka i usputnog zadržavanja

 

PUTNIK JE DUŽAN DA OBEZBEDI POTVRDU O VAKCINACIJI (ZELENI SERTIFIKAT) UKOLIKO JE VAKCINISAN ILI ANTIGENTSKI TEST NE STARIJI OD 48H

 

OPIS HOTELA:

 

Kombinujući luksuz i uslugu visokog nivoa, Hotel CURA nudi udoban smeštaj u centru Čanakalea. Objekat, koji daje prednost udobnosti u svojim sobama u originalnom i modernom stilu, dočekuje svoje goste u toplom i prijateljskom okruženju. Raspolaže isključivo dvokrevetnim sobama. Bogat švedski sto za doručak. Ima sopstveni parking.

 

 

....

 

USLOVI  I NAČIN PLAĆANJA:

 • AKONTACIJA IZNOSI 100€ U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NA DAN UPLATE. OSTATAK DEVIZOG DELA PLAĆA U HOTELU NA RECEPCIJI.

 

VAŽNA NAPOMENA:  Za putovanje u Tursku putna isprava/pasoš mora važiti najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja!!!

 

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 7.

U SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT

 

 

....

 

Mini bus OPEL VIVARO 7 + 2 sedišta, klimatizovan.

 

....


 

VAŽNE NAPOMENE:


• NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
• Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
• Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava.
• Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
• Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. Dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
• Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
• Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja:zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i dužinu iste. U turističikim autobusima nije mogućau potreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
• Zas ve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
• Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike uceni.
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
• Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
• Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice,gotovina…), kao i međunarodnozdravstvenoosiguranje.
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
• U slučaju uvođenja viza za državljane RepublikeSrbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
• Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
• Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
• U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
• Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskimputem, validan je samopisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Cene su podložne promeni ukoliko dođe do promene mera prevoza usled Covid propisa
• Putnici su dužni da tokom putovanja obezbede maske i rukavice i poštuju zdravstvene propise u autobusu i na destinaciji.

 

UZ OVAJ PROGRAM VAZE OPSTI USLOVI ORGANIZOVANJA
PUTOVANJA OTP 94/2021 kat A

 

....

 

 

 

yuta

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi