Beč Budimpešta Putovanje 2024

 


Putovanje Beč - 5 dana / 2 noćenje  ~ autobuski prevoz

Termin polaska: /


CENA ARANŽMANA PO OSOBI: /€

 

Putovanje beč 2024

 

1. dan  BEOGRAD
(Putovanje Beč Budimpešta 2024) - Polazak oko 20:00h sa dogovorenog mesta, sastanak pola sata ranije. Usputno svraćanje u Novi Sad po putnike. Noćna vožnja kroz Madjarsku.


2. dan  PARNDORF - BEČ
(Putovanje Beč Budimpešta 2024) - Dolazak u Parndorf u jutarnjim časovima oko 08.00h. Slobodno vreme za šoping i šetnju, U 12h nastavak putovanja do Beča. Panoramsko razgledanje grada i šetnja u pratnji vodiča, uži centar grada: Ring, Trg Marije Terezije, dvorac Hofburg, Parlament, Većnica, Opera, zgrada Univerziteta, Burg teatar, katedrala Sv. Stefana. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.


3.dan  BEČ – DVORAC ŠENBRUN – DUNAVSKI TORANJ
(Putovanje Beč Budimpešta 2024) - Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno mogućnost odlaska do dvorca Schönbrunn jedne od najpoznatijih carskih palata sveta, razgledanje carskih prostorija i odaja uređenih po ukusu Marije Terezije u XVIII veku. (velika tura koja traje sat vremena sa audio vodičem na srpskom jeziku.) Šetnja parkom koji okružuje dvorac.Nakon zavrsetka obilaska Schönbrunn mogucnost odlaska na fakultativni obilazak Dunavskog tornja odakle se pruža predivan pogled na Beč Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.


4.dan   BEČ - BUDIMPEŠTA – BEOGRAD
Doručak.Napuštanje hotela i pakovanje stvari polazak prema Budimpesti. Dolazak u Budimpeštu u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada sa vodičem: obilazak Trga heroja, Andraši bulevara, Bazilike Svetog Ištvana, Ribarske tvrđave, Budimskog dvorca,slobodno vreme za individualne aktivnosti ili moguće (fakultativno) krstarenje Dunavom.
Polazak za Beograd u večernjim časovima.

5.dan BEOGRAD Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom);
smeštaj u hotelu 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom;
troškove organizacije i vođenja aranžmana;
usluge licenciranog pratioca grupe.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka;
ulaznice i fakultativne izlete;


CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
DVORAC ŠENBRUN (VELIKA TURA  )  - 35€
KRSTARENJEM DUNAVOM 15€
DUNAVSKI TORANJ 15€

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih

NAČIN PLAĆANJA:
Isključivo u  dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan uplate.

40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge.
40% akontacije prilikom rezervacije, a  ostataka na 6 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE za korisnike kreditnih kartica Intesa
40% prilikom rezervacije a ostatak čekovima na 2 mesečne rate.

 


Proveriti 1 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
Turistička agencija određuje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranžmana  predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.U autobusudete preko 2 godine mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu).

Sva navedena vremena u progamu su informativna I mogu se više ili manje razlikovati obzirom na ikolnisti u toku samog puta (gužvu na granicama ili putu, nepredviđene potrebe ili kašnjenja pojedinaca iz grupe itd.)
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Svaki putnik je lično odgovoran za svoj prtljag I putne isprave.
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviñenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).


MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 45.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10.

A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.


UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON BR.OTP 88/23 OD 02.11.23 GODINE

 
Modni trendovi i stilovi - Outlet Parndorf
Parndorf - Shopping po povoljnim cenama

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite