ISTANBUL ~ USKRS 2020

autobus
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019
 • Istanbul 2019

U S K R S 2020
I S T A N B U L
16.04.-21.04.2020.
6 dana /3 noćenja ~ Autobusom
FIRST MINUTE CENA ARANŽMANA PO OSOBI DO 15.03 ~ 109€
REDOVNA CENA ARANŽMANA 129€

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (16.04.) BEOGRAD

Polazak oko 16:00 časova iz Beograda sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja kroz Bugarsku i Tursku.

2. dan (17.04.) ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u podnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Zlatni rog, Galata most, centar grada Taksim, deo grada Bešiktaš. Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan (18.04.) ISTANBUL

Doručak. Nakon doručka mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska najvećih kulturno-istorijskih znamenitosti Istanbula: hipodrom – nekadašnje središte vizantijske moći u gradu, Teodosijev obelisk, egipatski obelisk, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekada najveća crkva sveta, Topkapi dvorac – sedište osmanske imperije. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti ili individualni odlazak na Kapali čaršiju, trgovački centar sa preko 5000 radnji. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na Tursko veče – večera u nacionalnom restoranu sa trbušnim plesom. Noćenje.

4.dan (19.04.)ISTANBUL

Doručak.. Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – krstarenje Bosforom između dva kontinenta (razgledanje grada sa Bosfora: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata – poslednje sedište sultana, Bešiktaš, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula...). Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljenskoj partijaršiji. Mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Dolmabahče palate.Noćenje.

5.dan (20.04.) ISTANBUL

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativno mogućnost odlaska na izlet na Prinčevska ostrva. Povratak u grad. Slobodno vreme do polaska za Beograd. Noćna vožnja kroz Tursku, Bugarsku i Srbiju.

6.dan(21.04.) ISTANBUL

Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti);
 • smeštaj u hotelu 2* ili 3* u 1/2 ili 1/3 sobama, na bazi 3 noćenja sa doručkom;
 • usluge vodiča pratioca za vreme trajanja aranžmana;
 • troškove organizacije putovanja.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

 • individualne troškove putnika;
 • fakultativne obilaske: Hipodrom, Plava džamija, Aja Sofija, Topkapi dvorac - 45 € odrasli /35€ deca

Tursko veče (sa večerom i trbušnim plesom) – 30 € odrasli / 20 € deca;
Dolmabahče palata (sa ulaznicom za Selmluk) – 30 € odrasli / 20 € deca;
Krstarenje Bosforom i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji – 20 € / deca 10 €;
Prinčevska ostrva (cena obuhvata brodsku kartu i usluga vodiča )- 20€/deca 10€

 •  međunarodno zdravstveno osiguranje

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 •  40% prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja
 •  40% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama banke Intesa na 3 mesečne rate bez kamate.

FAKULTATIVNI PROGRAM:

Napomene: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije,prevoza,parking,vodiča,ulaznica,organizacije. Cene fakultativnih izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvodjenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera,organizator izleta tj.ino partner zadržava pravo ponuditi korigovane,više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koji isto nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta (ino partnera)naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima,broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike,ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.

VAŽNA NAPOMENA: Za putovanje u Tursku putna isprava/pasoš mora važiti najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja!!!

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 45.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10.
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ 0123/2020 OD 10.01.2020. ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA NACIONALNOM ASOCIJACIJOM TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA” BEOGRAD KOJA SE AKTIVIRA KOD NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA”,
011228686,0113228687 ,PRIJAVOM NA ADRESU YUTA,BEOGRAD,UL.KONDINA BR.14 ILI NA MAIL garancijaputovanja@yuta.rs
ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068816 OD 28.01.2020. GODINE-ROK VAZENJA 01.10.2020.GODINE,POLISA DDOR NOVI SAD U VISINI OD 200 000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM,DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA
CENOVNIK BR. 1 OD 24.02.2020.GODINE
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON
LICENCA BR.OTP 217/2020 ,KATEGORIJA A20