DRAKULA 01. MAJ

autobus
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,
 • Transilvanija, putovanja,noć, veštica,

PRVOMAJSKI PRAZNICI
DRAKULA TURA ~ DVORCI TRANSILVANIJE
5 dana /2 noćenja ~ Autobusom
30.04.-04.05.2020
FIRST MINUTE CENA ARANŽMANA PO OSOBI DO 15.03. ~ 79€
REDOVNA CENA ARANŽMANA 89€

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 20 časova, sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja.

2. dan SIGISOARA ~ BRAŠOV

Pre podne dolazak u Sigišoaru (Sighişoara), najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije i rodno mesto Vlada Tepeša, poznatijeg kao Drakula. Obilazak starog centra grada iz 14 veka, rodna kuća Drakule, crkve u kojoj je kršten, crkve Dominikanskog manastira,crkva na brdu,Muzejski trg… Slobodno vreme za setnju i individualno razgledanje. U podnevnim časovima nastavak putovanja za Brašov . Smestaj u hotel. Slobodno vreme.Noćenje

3. dan BRAŠOV ~ BRAN ~ PELEŠ ~ SINAJA ~ BRAŠOV

Doručak. Fakultativno mogucnost odlaska na celodnevni izlet na Sinaju - posete manastiru Sinaja, obilazak kraljevog dvorca Peleš,nekadašnje rezidencije prvog kraljevskog rumunskog para. Slobodno vreme za setnju i razgledanje. Nastavak putovanja za Bran, obilazak pograničnog utvrđenja Bran i dvorca grofa Drakule. Povratak u Brašov u kasnim popodnevnim časovima. Slobodno vreme .Noćenje.

4.dan BRAŠOV

Doručak.Napuštanje hotela. Odlazak na razgledanje grada sa vodicem: Glavni gradski trg, Stara gradska većnica, Crna crkva, Strada Sfori – jedna od najužih ulica u Evropi. Slobodno vreme za setnju, slikanje i individualno razgledanje grada. Preporučujemo vožnju žičarom u slobodno vreme. Oko 19h polazak za Beograd

5.dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti);
 • smeštaj u hotelu 2* ili 3* u 1/2 ili 1/3 sobama, na bazi dva noćenja sa doručkom;
 • usluge vodiča pratioca za vreme trajanja aranžmana;
 • troškove organizacije putovanja.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • individualne troškove putnika;
 • fakultativne obilaske;
 • međunarodno zdravstveno osiguranje – NAŠA PREPORUKA

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 • 40% prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja
 • 40% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama banke Intesa na 3 rate bez kamate.

FAKULTATIVNI PROGRAM:

Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 20 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
o Zamak Bran, Dvorac Peleš i manastir Sinaja 35€,

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 45.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRAD OSIM BEOGRADA JE 10.

A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.
AGENCIJA FALCON NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

CENOVNIK BR. 1 OD 03.02.2020.

UZ OVAJ PROGRAM VAZE OPSTI USLOVI PUTOVANJA TURISTICKE AGENCIJE FALCON (YUTA STANDARD) LICENCA BR.OTP 217/2020 OD 01.02.2020.GODINE