RIM ~ AVOI 2019

avion
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja
 • Rim, putovanja

Rim avio aranžmani 

Rim ponude agencije

Putovanja avionom 2019

RIM GRAD SA VIŠE LICA, TAKO DA GA SVAKI PUT PONOVO UPOZNAJEMO, PA EVO PRILIKE DA ISKORISTITE PAR DANA I POSETITE RIM...

Polasci u toku 2019

4 noćenja sa doručkom

Plaćanje na rate

ZA ONLINE REZERVACIJE KLIK OVDE

Plan i program puta:

 1. dan (sreda) BEOGRAD – RIM Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera agencija u 09.45 sati. Poletanje za Rim u

11.45 sati (let AZ 591). Dolazak na aerodrom ‘’Leonardo Da Vinči’’ pored Rima u 13.20 sati. Panoramsko razgledanje grada: Koloseum, Rimski forum, Trg Venecija, Kampidoljo, Crkva Santa Marija Mađore, Trg Republike, Trg Barberini, tvrđava svetog Anđela i Crkva svetog

Petra, Via Veneto, Vila Borgeze, Trg Barberini, „Bocca della Verita“ Transfer do hotela, smeštaj. Popodne, nastavak obilaska grada pešice u pratnji vodiča: Trg Naroda, Španske stepenice, Fontana di Trevi, Panteon, Trg Navona... Povratak u hotel je individualan. Nodenje.

 1. dan (četvrtak) RIM Doručak. Poludnevni fakultativni izlet “Forum i Koloseum”. Obilazak najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima, mesta na kome je on nastao i na kome su ovekovečene njegove najvede pobede i dostignuda. Nekada središte političkog, religioznog i javnog života. Obilazak uključuje: Koloseum, najvedi rimski amfiteatar, “čudo” inženjerije i graditeljstva Starog sveta koje oživljava atmosferu i pokliče najznačajnijeg društvenog događaja antičkog Rima – borbe gladijatora. U mermeru isklesani reljefi trijumfalnih lukova ilustruju osvajačke pohode rimskih imperatora i širenje njihove vlasti i uticaja na teritoriju koja se prostirala od Britanije do Sirije, opravdavajudi naziv “Caput Mundi” (Prestonica sveta); brežuljak Palatino, mesto na kome je, po legendi, vučica odgajila Romula i Rema, mitske osnivače grada i koji u narednim vekovima postaje najelitnija rezidencijalna zona, mesto stanovanja rimskih imperatora i uglednih građana; Forum, centar

političkog, javnog i komercijalnog života, u okviru koga se nalaze ostaci bazilika, tržnica, sudnica i hramova; Kapitolinski brežuljak,

nekadašnji rimski akropolj, simbol neprikosnovenog autoriteta antičkog Rima, za čiji je današnji izgled zaslužan Mikelanđelo. Nodenje.

 1. dan (petak) RIM Doručak. Poludnevna fakultativna poseta Vatikanu u trajanju od oko 3 sata. U okviru posete obilaze se najznačajniji deo zbirki Vatikanskih muzeja kao što su zbirke antičkih statua, sala sa tapiserijama, zbirka geografskih mapa iz 16 veka; zatim Sikstinska kapela poznata po tavanici koju je oslikao Mikelanđelo Buonaroti temama iz Starog zaveta; sledi obilazak najvede crkve na svetu - Crkve svetog Petra. Slobodno posle podne. Nodenje.
 2. dan (subota) RIM Doručak. Poludnevni fakultativni izlet “Tivoli i poseta kompleksu Vila d’ Este”. Vila se nalazi u gradidu Tivoliju koje je udaljen od Rima oko 30 km i zbog renesansnih ukrasa koji krase ovu Vilu i bašti koje je okružuju, uvrštena je na UNESCO-vu listu svetske baštine. U njoj je živeo kardinal Hipolit II d’Este, potomak slavne porodice Estense koji su vladali Ferarom i Modenom. Palatu krase

mnogobrojni mozaici koji predstavljaju slike iz svakodnevnog života. Jedinstvena je zbog više stotina monumentalnih fontana, od kojih su najlepše one koje su izgrađene u baroknom stilu i imitiraju zvukove kao što su cvrkut ptica ili orgulje. Slobodno popodne. Nodenje.

 1. dan (nedelja) RIM – BEOGRAD Doručak. Transfer na aerodrom radi poletanje za Beograd u 16.15 sati (let AZ 594). Dolazak u Beograd u

17.50 sati.

U CENU ARANZMANA JE URACUNATO: Nocenje sa doruckom u hotelu 3* zvezdice u centru Rima u zoni Termini, četiri nodenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama, transferi autobusom, od aerodroma do hotela i

od hotela do aerodroma u Rimu, poludnevno panoramsko razgledanje grada, usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.

 

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO: aerodromske takse (109 evra na dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se pladaju u dinarima u poslovnicama agencije, fakultativni izleti i ulaznice, međunarodno putno zdravstveno osiguranje, gradska taksa- za boravak u hotelu kategorije 3* plada se 4 evra, a u hotelu kategorije 4* plada se 6 eura po nodi i osobi – isključivo na recepciji hotela. SMEŠTAJ

 • Hoteli iz lanca Raeli (raelihotels.it) su kategorije 3* ili 4* i nalaze se u zoni stanice Termini, centralnoj gradskoj zoni. Sve sobe su sa telefonom, TV-om, klima uređajem i kupatilom. Doručak - kontinentalni (samoposluživanje). Hotel u kome de grupa boraviti bide poznat 5 dana pred put.
  • Organizator zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

FAKULTATIVNI IZLETI

 • Poludnevna fakultativna poseta Vatikanu. Cena: 45 evra. U cenu je uključena ulaznica i usluge lokalnog vodiča.
 •  Poludnevni fakultativni izlet “Forum i Koloseum”. Cena: 40 evra. U cenu su uključene usluge lokalnog vodiča i ulaznice za Forum i Koloseum.
  • Poludnevni fakultativni izlet autobusom - Tivoli. Cena: 55 evra. Odlazak i povratak na izlet je autobusom.
  • Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju ovog putovanja.
  • Uz blagovremeni upit u poslovnicama agecije, postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomodnim ležajem

Prijavljivanje za izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a pladanje je u Italiji, isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 15 prijavljenih učesnika za realizaciju ovog izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “RIM”

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

 • Cena putovanja iskazana je u evrima, a pladanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje upladuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.
 • Pladanje može biti:1) avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama 2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) Kreditnim karticama Banca Intesa-e i Komercijalne banke na maksimalno šest mesečnih rata;

 

VIŠE INFORMACIJA KLIK NA  PROGRAM I CENOVNIK