TRANSILVANIJA ~ DRAKULA TURA, NOĆ VEŠTICA 2019

autobus
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019
 • Transilvanija 2019


NOĆ VEŠTICA 2019 ~ TRANSILVANIJA
DRAKULA TURA
5 dana /2 noćenja ~ Autobusom
Termin putovanja: 31.10.-04.11.2019.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI  ~ 89€

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (31.10.) BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 20 časova, sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja.

2. dan (01.11.) SIGISOARA ~ BRAŠOV

Pre podne dolazak u Sigišoaru (Sighişoara), najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije i rodno mesto Vlada Tepeša, poznatijeg kao Drakula. Obilazak starog centra grada iz 14 veka, Sat kula, rodna kuća Drakule, crkve u kojoj je kršten, Manastirski trg, Školske stepenice, Školsko brdo. Slobodno vreme za setnju i individualno razgledanje. U popodnevnim časovima nastavak putovanja za Brašov . Smestaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan (02.11.) BRAŠOV

Doručak. Odlazak na razgledanje grada sa vodicem: Glavni gradski trg – Piata Sfatului, Stara gradska većnica, Crna crkva, Strada Sfori – jedna od najužih ulica u Evropi, Katarinina kapija, Šei kapija, crkva Svetog Nikole. Slobodno vreme za setnju, slikanje i individualno razgledanje grada. Preporučujemo vožnju žičarom u slobodno vreme . Oko 19h fakultativno mogućnost organizovanog odlaska na Noć veštica – Haloween party maskenbal u zamak Bran. Povratak u hotel do ponoći. Noćenje.

4.dan (03.11.) BRAŠOV ~ BRAN ~ PELEŠ ~ SINAJA ~ BRAŠOV

Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno odlazak na izlet na Sinaju - posete manastiru Sinaja, obilazak kraljevog dvorca Peleš, nekadašnje rezidencije prvog kraljevskog rumunskog para. Slobodno vreme za setnju i razgledanje. Nastavak putovanja za Bran, obilazak pograničnog utvrđenja Bran i dvorca grofa Drakule. Povratak u Brašov ukoliko neko od putnika ne ide na izlet. Nastavak putovanja za Beograd.

5.dan (04.11.) BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom;
 • smeštaj u hotelu 2* ili 3* u 1/2 ili 1/3 sobama, na bazi dva noćenja sa doručkom;
 • usluge vodiča pratioca za vreme trajanja aranžmana;
 • troškove organizacije putovanja.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • individualne troškove putnika;
 • fakultativne obilaske;
 • međunarodno zdravstveno osiguranje – NAŠA PREPORUKA

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
- 40% prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja
- 40% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama Intesa i Komercijalne banke na 6 rata bez kamate.


FAKULTATIVNI PROGRAM:
Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
- Zamak Bran, Dvorac Peleš i manastir Sinaja ~40€,
- Ulaznica i organizovan prevoz na Haloween party u dvorac Bran ~ 25€
*Ukoliko se uplate svi izleti cena paketa je 55€*

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 45.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRAD OSIM BEOGRADA JE 10.

A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.
AGENCIJA FALCON NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

CENOVNIK BR. 1 OD 23.08.2019 GODINE