SOLUN 2019

autobus
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019

S O L U N
4 dana/1 noćenje ~ autobuski prevoz
Termin polaska: 17.10.-20.10.2019.
14.11- 17.11.2019.
CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 79€PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD

Polazak oko 17:00h sa dogovorenog mesta, sastanak pola sata ranije. Noćna vožnja kroz Makedoniju i Grčku.

2. dan SOLUN

Dolazak u Solun u jutarnjim časovima. Odlazak na pešačku turu - razgled grada sa vodičem: - bela kula; Aristotelov trg i spomenik Aleksandru Makedonskom; srpsko vojničko groblje Zejtinlik; crkva Svetog Dimitrija- zaštitnika grada Soluna; Po završetku razgleda smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan SOLUN

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska za Srbiju ili fakultativno mogućnost odlaska do tržnog centra “Cosmos”. Polazak za Beograd u 18h.

4.dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 •  prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom);
 •  smeštaj u hotelu VERGINA 3* u centru grada na bazi 1 noćenja sa doručkom;
 •  troškove organizacije i vođenja aranžmana;
 •  usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka;
 • ulaznice i fakultativne izlete – tržni centar Cosmos - 10€

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno).


NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih

NAČIN PLAĆANJA :

Isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Direktne banke na dan uplate.

- 40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge.
- 40% akontacije prilikom rezervacije, a ostataka na 6 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE za korisnike kreditnih kartica Intesa

NAPOMENE:

 •  Proveriti 1 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
 •  Turistička agencija određuje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.U autobusudete preko 2 godine mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu).
 •  Sva navedena vremena u progamu su informativna I mogu se više ili manje razlikovati obzirom na ikolnisti u toku samog puta (gužvu na granicama ili putu, nepredviđene potrebe ili kašnjenja pojedinaca iz grupe itd.)
 •  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).
 •  Svaki putnik je lično odgovoran za svoj prtljag I putne isprave.
 •  Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 •  Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije .
 •  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviñenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) .


MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 45.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10.

A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

CENOVNIK BR. 1 OD 24.09.2019 GODINE