PARNDORF, BEČ I SCS ~ IZLET

autobus

Parndorf shoping izlet

Bec i SCS putovanja

Jednodnevno putovanje Bec

SA IZLETOM U BEČ I TRŽNI CENTAR SCS

POLASCI: 18.01.

                   25.01.

                  15.02.

                  08.03.

                  12.04.

SHOPPING DAY POLAZAK 20.03.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI ~ 28€

                                                                 

ZA ONLINE REZERVACIJE KLIK OVDE

 PROGRAM PUTOVANJA:                                                                                                                              

 1. dan BEOGRAD

Polazak oko 20:00 časova sa dogovorenog mesta, sastanak pola sata ranije. Usputno svraćanje u Novi Sad  po putnike. Noćna vožnja sa kraćim zadržavanjima za carinske formalnosti i odmor putnika.

2.  dan PARNDORF - BEČ

Dolazak u Parndorf u jutarnjim časovima oko 08.00h. Slobodno vreme za šoping i šetnju,U 12h mogućnost fakultativnog izleta do centra Beča ili do tržnog centra “SCS”. Slobodno vreme za šetnju gradom sa vodičem ili šoping do kasnih poslepodnevnih časova. U 19h povratak iz tržnog centra SCS do centra grada. Polazak iz Beča za Parndorf u 20h po grupu koja je ostala u Parndorfu i nastavak putovanja za Srbiju. Nocna voznja kroz Madjarsku, sa kraćim zadržavanjima za carinske formalnosti i odmor putnika.

3. dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.

 

 CENA ARANŽMANA OBUHVATA:                                                                                                                   

 • prevoz  autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
 • troškove  organizacije i vođenja aranžmana
 • usluge licenciranog pratioca  grupe
  • međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period  boravka
  • fakultativne izlete (Beč - 10€; tržni centar SCS - 10€)

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

 • Izlet do Beča - 10€
 • Izlet do tržnog centra SCS - 10€

 NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:                                                                                                      

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika

 

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:                                                                                                                  

 • 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 6 0% najkasnije 10 dana pre putovanja

 

 NAPOMENA:                                                                                                                                           

 • Proveriti 1 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije . • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviñenih objektivnih okolnosti (npr. gu žva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviñenog za obilazak...) . • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.