BUKUREŠT I TRANSILVANIJA ~ DAN ŽENA 2020

autobus
 • Bukurešt 2019
 • Sigishoara 2019
 • Transilvanija 2019
 • Bran 2019
 • Bran 2019
 • Peleš dvorac 2019
 • Peleš dvorac 2019
 • Bukurešt 2019
 • Sigishoara 2019
 • Transilvanija 2019
 • Bran 2019
 • Bran 2019
 • Peleš dvorac 2019
 • Peleš dvorac 2019
 • Bukurešt 2019
 • Sigishoara 2019
 • Transilvanija 2019
 • Bran 2019
 • Bran 2019
 • Peleš dvorac 2019
 • Peleš dvorac 2019
 • Bukurešt 2019
 • Sigishoara 2019
 • Transilvanija 2019
 • Bran 2019
 • Bran 2019
 • Peleš dvorac 2019
 • Peleš dvorac 2019
 • Bukurešt 2019
 • Sigishoara 2019
 • Transilvanija 2019
 • Bran 2019
 • Bran 2019
 • Peleš dvorac 2019
 • Peleš dvorac 2019
 • Bukurešt 2019
 • Sigishoara 2019
 • Transilvanija 2019
 • Bran 2019
 • Bran 2019
 • Peleš dvorac 2019
 • Peleš dvorac 2019
 • Bukurešt 2019
 • Sigishoara 2019
 • Transilvanija 2019
 • Bran 2019
 • Bran 2019
 • Peleš dvorac 2019
 • Peleš dvorac 2019

DAN ŽENA 2020
BUKUREŠT I TRANSILVANIJA
5 dana /2 noćenja ~ Autobuski prevoz
Termini putovanja: 05.03-09.03.2020.
CENA ARANŽMANA PO OSOBI ~ 99€PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD

Sastanak grupe na dogovorenom mestu u kasnim popodnevnim časovima, oko 18h. Noćna vožnja preko Srbije i Rumunije uz usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja graničnih i carinskih formalnosti.

2. dan BUKUREŠT

Dolazak u Bukurešt u prepodnevnim časovima. Obilazak grada sa vodičem: (Sala Palatuluj, zgrada skupštine, zgrada Securitatea, Opera, Nacionalna Banka, stari istorijiski centar sa zatvorom i crkvom, zgrada Parlamenta...). Nakon razgleda smeštaj u hotel oko 14h. Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan BUKUREŠT – SNAGOV - BUKUREST

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Bukureštu ili fakultativno mogućnost odlaska u manastir Snagov, 40 km od Bukurešta koji se nalazi na istoimenom jezeru i koji je poznat po tome što je u njemu sahranjen grof Drakula. Povratak u Bukurešt oko 14h. Slobodno popodne. Noćenje.

4.dan BRAŠOV – BRAN - BRAŠOV

Doručak. Napuštanje hotela.Polazak za Brašov. Fakultativno mogućnost posete dvorca Bran - Drakulinog dvorca. Nastavak putovanja u Brašov. Slobodno vreme ili mogućnost odlaska na pešačku turu sa vodičem u trajanju od 2h: glavni gradski trg Piata Sfatului, stara gradska većnica; Crna crkva; strada Sfori; Katarinina kapija, Šei kapija; crkva svetog Nikole, Crna kula, Bela kula. Slobodno vreme za šetnju,slikanje i razgledanje. Polazak za Beograd oko 20h.

5.dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj usluga.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
 • smeštaj u Bukureštu u hotelima 2* ili 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (po hotelskom normativu). 
 • razgledanje Bukurešta u pratnji vodiča,
 • usluge licenciranog vodiča - pratioca na putovanju, 
 • troškovi organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja;
 • doplata za jednokrevetnu sobu – radi se na upit.
 • fakultativni izleti: Snagov - 15€; dvorac Bran - 20€; pešačka tura Brašov - 5€

NAČIN PLAĆANJA u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan uplate:

 • 40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre početka korišćenja usluge.
 • 40% akontacije prilikom rezervacije, a ostataka na 6 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE za korisnike kreditnih kartica Intesa i Komercijalne banke.

Napomena u vezi fakultativnih izleta: fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate. Za sve izlete / minimum je 25 putnika.

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih
putnika, Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza
putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 45.
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

CENOVNIK BR. 1 OD 08.01.2020. GODINE
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON (YUTA STANDARD) LICENCA BR.OTP 09 OD 27.02.2013 GODINE