TVRĐAVA GOLUBAČKI GRAD

autobus
 • Golubac
 • Golubačka tvrđava
 • Golubačka tvrđava
 • Golubac
 • Golubačka tvrđava
 • Golubačka tvrđava
 • Golubac
 • Golubačka tvrđava
 • Golubačka tvrđava

JEDNODNEVNI IZLET TVRDJAVA GOLUBACKI GRAD
SA POSETOM NOVOOTVORENOJ TVRDJAVI RAM
Termini polaska: 28.09./19.10.2019
CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 1 990,00
*ULAZNICE ZA TVRDJAVE UKLJUČENE U CENU*


PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD – TVRDJAVA RAM - TVRDJAVA GOLUBACKI GRAD

Polazak iz Beograda u 08h.,sastanak 07:30 minuta na dogovorenom mestu. Nastavak putovanja do rekonstruisane tvrdjave Ram, na steni iznad Dunava, koju je 1483. godine podigao sultan Bajazit Drugi, a koja je nakon dvogodišnje obnove, početkom juna 2019.zvanično otvorena za turiste. Poseta tvrdjave u pratnji lokanog vodiča kustosa koji će nas upoznati sa njenom istorijom i legendama vezanim za nju. Nakon obilaska nastavak putovanja do tvrdjave Golubački grad koja se nalazi na nekadašnjem čuvenom Trajanovom putu iz I veka i sastavni je deo nacionalnog parka Đerdap. Obilazak tvrdjave sa stručnim vodičem. Mogućnost organizovane vožnje brodićem Dunavom oko Golubačkog grada u trajanju od 30 minuta. Tokom plovidbe razgledaćete romantični grad Golubac sa reke i čuti zanimljovosti od lokalnog vodiča. Po završetku krstarenja slobodno vreme za šetnju, individualne aktivnosti i mogućnost odlaska na organizovan ručak u restoranu. Polazak za Beograd oko 18h.
Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana
 • usluge licenciranog vodiča i lokalnih vodiča na lokalitetima
 • grupna ulaznica za tvrdjavu Golubac; grupna ulaznica za tvrdjavu Ram

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • fakultativni izleti: krstarenje brodom – 400,00
 • ručak u restoranu u Golubcu

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

• 40% prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 10 dana pre putovanja

NAPOMENA:

• Proveriti 1 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije . • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviñenih objektivnih okolnosti (npr. gu žva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviñenog za obilazak...) .

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 60
A U SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT. MINIMALAN BROJ PUTNIKA ZA ULAZAK U NOVI SAD JE 10

cenovnik broj 1 od 27.08.2019.