TREBINJE IZLET 2020

autobus
 • Trebinje
 • Trebinje
 • Trebinje
 • Trebinje
 • Trebinje
 • Trebinje
 • Trebinje
 • Trebinje
 • Trebinje
 • Trebinje
 • Trebinje
 • Trebinje
 • Trebinje
 • Trebinje
 • Trebinje
 • Trebinje

T R E B I NJ E
Termini polaska: 06.03.-08.03.2020.

24.04.-26.04.2020.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 25€

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 23:00h sa dogovorenog mesta . Noćna vožnja sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.Po dolasku u Trebinje, u jutarnjim časovima, upoznavanje sa gradom uz laganu šetnju sa vodičem. Pored reke Trebišnjice, jedne od najvećih ponornica u Evropi, dolazimo u muzej Hercegovine čiji simbol predstavlja “Etno kuća” sa svojim sadržajima i arheološkom postavkom. Laganom šetnjom prolazimo kroz uske ulice starog grada gde ćemo posetiti Sat kulu, gradske zidine sa trgovima. Prolazimo kroz gradska vrata (tunel) koja povezuju Stari grad sa ostalim delom grada. Dolazimo na “Trg Pesnika” gde se možemo fotografisati sa drvećem starim preko 115 godina tj. platanima, koji predstavljaju simbol grada i osvežiti se na jednoj od kamenih fontana. Na trgu smo u prilici videti poklone pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park). Slobodno vreme za šetnju i obilazak ili fakultativno mogućnost izleta do manastira Tvrdoš. Povratak u Trebinje. Slobodno vreme do polaska za Beograd oko 20h. Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana
 • usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • fakultativne izlete – odlazak do manastira Tvrdoš u okolini Trebinja 5€
 • organizovan ručak u Trebinju

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

• 40% prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 10 dana pre putovanja

NAPOMENA:

• Proveriti 1 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije . • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviñenih objektivnih okolnosti (npr. gu žva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviñenog za obilazak...) . • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.


MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 50
A U SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

cenovnik broj 1 od 04.01.2020.