SOLUN 2019

autobus
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019
 • Solun 2019

S O L U N
Izlet / autobuski prevoz
Termin polaska: 25.10.-27.10.2019.
15.11 -17.11.2019.
20.12.-22.12.2019.
CENA IZLETA PO OSOBI: 25€

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD

Polazak oko 18:00h sa dogovorenog mesta, sastanak pola sata ranije. Noćna vožnja kroz Makedoniju i Grčku.

2. dan SOLUN

Dolazak u Solun u ranim jutarnjim časovima. Po dolasku u Solun krećemo u razgledanje grada, obići ćemo centar grada i sledeće znamenitosti: bela kula; Aristotelov trg i spomenik Aleksandru Makedonskom ;srpsko vojničko groblje Zejtinlik; crkvu Svetog Dimitrija, zaštitnika grada Soluna; Slobodno vreme za šetnju i šoping u gradu. Mogućnost odlaska oko 14h u tržni centar Cosmos ili Mega. Polazak za Beograd u večernjim časovima.

3.dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom);
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana;
 • usluge licenciranog pratioca grupe
 • obilasci navedeni u programu

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka;

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno).

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih

NAČIN PLAĆANJA :

Isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan uplate.
-40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge.
-40% akontacije prilikom rezervacije, a ostataka na 6 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE za korisnike kreditnih kartica Intesa

NAPOMENE:

 • Proveriti 1 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
 • Turistička agencija određuje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.U autobusudete preko 2 godine mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu).
 • Sva navedena vremena u progamu su informativna I mogu se više ili manje razlikovati obzirom na ikolnisti u toku samog puta (gužvu na granicama ili putu, nepredviđene potrebe ili kašnjenja pojedinaca iz grupe itd.)
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).
 • Svaki putnik je lično odgovoran za svoj prtljag I putne isprave.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije .
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviñenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) .


MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 45.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10.

A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

CENOVNIK BR. 1 OD 26.09.2019 GODINE
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON (YUTA STANDARD) LICENCA BR.OTP 09 OD 27.02.2013 GODINE