MOKRA GORA-VIŠEGRAD-ANDRIĆGRAD

autobus
 • Višegrad
 • Višegrad
 • Višegrad
 • Mokra gora
 • Mokra gora
 • Višegrad
 • Višegrad
 • Višegrad
 • Mokra gora
 • Mokra gora
 • Višegrad
 • Višegrad
 • Višegrad
 • Mokra gora
 • Mokra gora
 • Višegrad
 • Višegrad
 • Višegrad
 • Mokra gora
 • Mokra gora
 • Višegrad
 • Višegrad
 • Višegrad
 • Mokra gora
 • Mokra gora

MOKRA GORA - VIŠEGRAD - ANDRIĆGRAD
Termini polaska: 22.09./13.10.2019.
CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 1 990,00

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 05:30 h sa dogovorenog mesta,sastanak pola sata ranije. Vožnja do Mokre Gore. Individualni obilazak i slobodno vreme za kafu i osveženje i nastavak putovanja, prelazak graniceDolazak u Višegrad. Obilazak grada uz pratnju vodiča: Trg palih boraca, obilazak starog mosta, čuvene ''ćuprije na Drini'' kompleksu Andrića grada - individualna poseta Gradskoj galeriji slika, Spomen učionici Ive Andrića, kuće Iva Andrića (samo spolja). Slobodno vreme. Slobodno vreme i mogućnosti fakultativnog krstarenja brodom po reci Drini. Polazak za Beograd. Dolazak na mesto polaska oko ponoći. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 •  prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
 •  troškove organizacije i vođenja aranžmana
 •  usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 •  fakultativne izlete – vožnja brodom 5€
 •  organizovan ručak u Višegradu

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih.


NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

• 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 6 0% najkasnije 10 dana pre putovanja

NAPOMENA:

• Proveriti 1 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije . • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviñenih objektivnih okolnosti (npr. gu žva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviñenog za obilazak...) . • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.


MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 60
A U SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

cenovnik broj 1 od 28.08.2019.