Letovanje Turska - Marmaris

Kaya Maris 4*

Avionski prevoz + aerodromska takse + transferi + smeštaj 10/11 noćenja

 

 

 

 

Nalazi se na oko 20m udaljenosti od plaže i na oko 2km udaljenosti od centra Marmarisa. Hotel sadrži: recepciju, restoran, otvoreni bazen, dečiji bazen,  tursko kupatilo, saunu, stoni tenis. Svaka soba sadrži TWC, tv, telefon (uz doplatu), sef (uz doplatu), mini bar (uz doplatu), balkon. Dodatno se plaća: sve usluge posle 23:00h, sva uvozna pića, sveže ceđeni sokovi, sladoled, telefon, sef, internet, sportovi na void, ležaljke, suncobrani, dušeci za ležaljke na plaži. Usluga je all inclusive.

 

PROGRAM PUTOVANJA :

1. dan  BEOGRAD – BODRUM, KUŠADASI

Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, minimum 2 sata pre poletanja aviona, u holu za međunarodne polaske (proveriti 2 dana ranije tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona). Let JU 9232 u 06:30h/ JU 9230 u 18:30h Air Serbia, poletanja iz Beograda . Prevoz avionom (čarter let) na relaciji Beograd – Bodrum.  Sletanje u Bodrum. Transfer do izabranog smeštaja.

2. – 11. dan  KUŠADASI

Smeštaj  na bazi 10 noćenja u odabranom  smeštaju. Slobodno vreme za kupanje, odmor, individualne aktivnosti, fakultativne izlete...

11. dan KUŠADASI, BODRUM – BEOGRAD

 Napuštanje smeštaja. Slobodno vreme do transfera na aerodrom (proveriti 2 dana ranije sa predstavnikom tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona). Let JU 9233/JU 9231 (Air Serbia). Kraj aranžmana.

 

 

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:

Avionski prevoz + aerodromska takse + transferi + smeštaj 10/11 noćenja

CENA ARANŽMANA PO OSOBI:

POLAZAK

POVRATAK

19.06.

29.06.

26.06.

06.07.

29.06.

10.07.

06.07.

17.07.

10.07.

20.07.

17.07.

27.07.

20.07.

31.07.

27.07.

07.08.

31.07.

10.08.

07.08.

17.08.

10.08.

21.08.

17.08.

28.08.

21.08.

31.08.

28.08.

07.09.

31.08.

11.09.

07.09.

18.09.

11.09.

21.09.

BROJ NOĆENJA

10

10

11

11

10

10

11

11

10

10

11

11

10

10

11

11

10

Kaya Maris 4*, ALL                                                                                                                                                                              

gratis smeštaj za dete do 10 godina!

Standardna soba

 

                               

Dodatni krevet

 

                               

1/1

 

                         

 

   

1. dete (0-2)

GRATIS

1. dete (2-10)

 

                               

Max 2 odrasle i dete do 10 godina ili 3 odrasle

 

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA: 

• prevoz avionom (u iznosu od 229 EUR - čarter let)  na relaciji Beograd –Bodrum– Beograd  kompanijom Air Serbia 

• grupni transfer  na relaciji aerodrom – smeštaj - aerodrom 

• aerodromske takse (u iznosu od 38 EUR; deca do 2 godine ne plaćaju) . Aerodromske takse se plaćaju u agenciji i podložne su promenama. Ukupna cena aerodromskih taksi obuhvata takse na beogradskom aerodromu, aerodromu u Bodrumu. 

• YQ taksu za poskupljenje goriva

• smeštaj u hotelima na bazi izabrane usluge prema tabeli iz cenovnika (10/11 noćenja)

• usluge pratioca grupe

• usluge predstavnika organizatora aranžmana ili ino-partnera na destinaciji

• troškove organizacije i vođenja aranžmana

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: 

• međunarodno zdravstveno osiguranje sa pokrićem na COVID19 za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) : 10 € (osobe od 19 – 69,99 god.), 5 € (deca od 0 meseci – 18,99 god.),  22 € (osobe od 71 – 81 god.)

• fakultativne izlete i ulaznice  

 
 

POPUSTI:

• deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe osim ako to nije drugačije predviđeno prema  hotelskim pravilima ( nemaju sedište u avionu, nemaju krevet ). Ne plaćaju takse.

• deca od 2 – 12 godina u PRATNJI DVE PUNOPLATEŽNE OSOBE plaćaju iznos naznačen u tabeli(ukoliko u tabeli nije drugačije naglašeno)   

 

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

1. 30% prilikom rezervacije, ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 30% prilikom rezervacije, ostatak od 70% u  jednakim mesečnim ratama čekovima građana BAZ KAMATE najkasnije do 15.12.2024.

3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro)

4. 30% prilikom rezervacije, 20% do 10 dana pred put a ostatak od 50% do 12 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Falcon Travel

 

 

....

 

V A Ž N E    N A P O M E N E:

Obavezno je nošenje zaštitnih maski na aerodromu, tokom trajanja leta u avionu kao i u prevoznom sredstvu na transferu na destinaciji (autobus, minibus, taxi vozilo). Na pasoškoj kontroli putnici su obavezni da skinu masku radi potvrde identiteta. Na pojedinim aerodromima se vrši beskontaktno merenje temperature pre ulaska u avion.

Avio kompanija neće prihvatiti na let putnika koji je COVID pozitivan. U slučaju da se na destinaciji utvrdi da je putnik COVID pozitivan agencija će takvom putniku o njegovom trošku organizovati prevoz i preduzeti sve druge mere kako bi se putnik zbrinuo.

U slučaju da putnik nije u mogućnosti da započne putovanje zbog bolesti izazvane virusom Covid-19, važe OUP na dan otkaza putovanja.

 

Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija u zavisnosti od raspoloživosti aviona.

Postoji mogućnost večernjih i noćnih letova i da se u tom slučaju ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.

Postoji mogućnost da se po dolasku u hotel dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

 

 

 

....


 

NAPOMENE:

·   Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona.

·   Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije

·   Besplatni prtljag – Putnik ima pravo na 1 besplatan prtljag maksimalne tezine 20kg kao i na rucni do 5 kg (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje od strane avio prevoznika).. Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...)  i tečnost preko  100 ml.

·   Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti ( npr.  dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)

·   Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

·   Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

·   Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

·   Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

·   Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja pre početka aranžmana.

·   Putnici su dužni da provere važnost svojih pasoša pre početka putovanja ( važnost pasoša min. 6 meseci od trenutka povratka sa destinacije).

·   Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

 · Preporuka je, da se putnici sa novim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

   Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je OTP br. 63 kategorija A. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja

Aranžman je rađen na bazi od minimum 120 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

 

 

....

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite