Letovanje Turska Kušadasi 2024

Ogerim Hotel 2*

Autobuski / Avio prevoz + smeštaj 10 noćenja 

 

 

 

Položaj: Hotel se nalazi u centru Kušadasija, udaljen je 600m od plaže, 125km od aerdoroma u Bodrumu. Renoviran je 10-te. godine.

Smeštaj: Standardne sobe sadrže kupatilo(tuš, WC, fen za sušenje kose), klima uređaj, telefon, TV i balkon.

Sadržaj: Restoran, recepcija, sef, bežični internet, bazen za odrasle, bazen za decu, bar, igralište za decu, pikado, fitnes.

Usluga: Noćenje sa doručkom (doručak-švedski sto, samoposluženje).

Plaža : Gradska, ležaljke i suncobrani uz doplatu

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan – Polazak iz Beograda u  jutarnjim  časovima iz Beograda, sa dogovorenog mesta. Vožnja kroz Srbiju i Bugarsku  prema Turskoj.                                                                          

2. dan – Dolazak u prepodnevnim časovima. Smeštaj od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska).

2 – 11. dan – Boravak na bazi 10 noćenja u izabranom smeštaju na bazi odabrane usluge.

12. dan – Napuštanje smeštaja do 09:00 časova. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencije).  Noćna vožnja kroz Tursku i Bugarsku  prema Srbiji.                              

13. dan – Dolazak u Niš i Beograd..

 

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:

Autobuski prevoz + smeštaj 10 noćenja

CENA ARANŽMANA PO OSOBI:

POLAZAK

POVRATAK

18.06.

30.06.

28.06.

10.07.

08.07.

20.07.

18.07.

30.07.

28.07.

09.08.

07.08.

19.08.

17.08.

29.08.

27.08.

08.09.

06.09.

18.09.

16.09.

28.09.

TERMIN

BORAVKA

19.06.

29.06.

29.06.

09.07.

09.07.

19.07.

19.07.

29.07.

29.07.

08.08.

08.08.

18.08.

18.08.

28.08.

28.08.

07.09.

07.09.

17.09.

17.09.

27.09.

BROJ NOĆENJA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Ogerim 2*,  ND                                                                                        -10% popusta uključeno u cenu

gratis smeštaj za dete do 7 godina !!!

standard soba

202

229

241

233

233

233

233

211

202

177

dodatni krevet

171

190

198

192

192

192

192

177

171

153

1/1

253

294

312

300

300

300

300

267

253

216

1. dete (0-2)

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

1. dete (2-7)

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

1. dete (7-13)

112

126

132

128

128

128

128

117

112

100

Max 2 odrasle + dete do 13 godina ili 3 odraslih 

 


 

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:

Avionski prevoz + aerodromska takse + transferi + smeštaj 10/11 noćenja

CENA ARANŽMANA PO OSOBI:

POLAZAK

POVRATAK

19.06.

29.06.

26.06.

06.07.

29.06.

10.07.

06.07.

17.07.

10.07.

20.07.

17.07.

27.07.

20.07.

31.07.

27.07.

07.08.

31.07.

10.08.

07.08.

17.08.

10.08.

21.08.

17.08.

28.08.

21.08.

31.08.

28.08.

07.09.

31.08.

11.09.

07.09.

18.09.

11.09.

21.09.

BROJ NOĆENJA

10

10

11

11

10

10

11

11

10

10

11

11

10

10

11

11

10

Ogerim Hotel 2*, ND                                                                                                                                                                          -10% popusta uključeno u cenu!!!

gratis smeštaj za dete do 7 godina!

Standardna soba

432

449

477

490

471

465

479

479

465

465

479

479

465

442

443

443

432

Dodatni krevet

400

411

431

440

427

423

433

433

423

423

433

433

423

407

408

408

400

1/1

486

511

553

572

545

535

556

556

535

535

556

556

535

501

503

503

486

1. dete (0-2)

GRATIS

1. dete (2-7)

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

1. dete (7-13)

323

332

346

352

343

340

347

347

340

340

347

347

340

328

329

329

323

Max 2 odrasle i dete do 13 godina ili 3 odrasle

 

 • *ALL INCLUSIVE- SVE UKLJUČENO:  Molimo Vas da prilikom potpisivanja ugovora, preuzmete i all inclusive  koncept za vaš hotel( hoteli zadržavaju pravo promene all inculise koncepta tokom sezone).

V A Ž N E    N A P O M E N E:

 • Obavezno je nošenje zaštitnih maski na aerodromu, tokom trajanja leta u avionu kao i u prevoznom sredstvu na transferu na destinaciji (autobus, minibus, taxi vozilo). Na pasoškoj kontroli putnici su obavezni da skinu masku radi potvrde identiteta. Na pojedinim aerodromima se vrši beskontaktno merenje temperature pre ulaska u avion.
 • Avio kompanija neće prihvatiti na let putnika koji je COVID pozitivan. U slučaju da se na destinaciji utvrdi da je putnik COVID pozitivan agencija će takvom putniku o njegovom trošku organizovati prevoz i preduzeti sve druge mere kako bi se putnik zbrinuo.

Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija u zavisnosti od raspoloživosti aviona.

Postoji mogućnost večernjih i noćnih letova i da se u tom slučaju ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.

Postoji mogućnost da se po dolasku u hotel dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

 

CENA ARANŽMANA AVIONOM OBUHVATA:

 • prevoz avionom (u iznosu od 229 EUR - čarter let)  na relaciji Beograd –Bodrum– Beograd  kompanijom Air Serbia
 • grupni transfer  na relaciji aerodrom – smeštaj - aerodrom
 • aerodromske takse (u iznosu od 38 EUR; deca do 2 godine ne plaćaju) . Aerodromske takse se plaćaju u agenciji i podložne su promenama. Ukupna cena aerodromskih taksi obuhvata takse na beogradskom aerodromu, aerodromu u Bodrumu.
 • YQ taksu za poskupljenje goriva

 


 

CENA ARANŽMANA AUTOBUSOM OBUHVATA:

• prevoz visokokvalitetnim turističkim autobusom (AC/TV)

• prevoz trajektom

• 10 noćenja u odabranom hotelu u Kušadasiju (na bazi usluge iz cenovnika)

• usluge pratioca grupe

• usluge predstavnika na destinaciji

• troškove organizacije puta

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

• fakultativni program u Kušadasiju

• međunarodno zdravstveno osiguranje. Preporuka agencije je da putnici imaju ovu vrstu osiguranja.

 

POPUSTI:

 • U slučaju sopstvenog prevoza umanjenje je 40€ po osobi

 

 

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

 1. 30% prilikom rezervacije, ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
 2. 30% prilikom rezervacije, ostatak od 70% u  jednakim mesečnim ratama čekovima građana BAZ KAMATE najkasnije do 15.12.2024.
 3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro)
 4. 30% prilikom rezervacije, 20% do 10 dana pred put a ostatak od 50% do 12 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Falcon.

....

....


NAPOMENE:

Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije

 Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti ( npr.  dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja pre početka aranžmana.

Obračun cene aranžmana iskazan u štampanom cenovniku i na sajtu izvršen je zaokruživanjem na prvi veći broj.

Putnici su dužni da provere važnost svojih pasoša pre početka putovanja ( važnost pasoša min. 6 meseci od trenutka povratka sa destinacije).

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

Preporuka je, da se putnici sa novim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja  licenca OTP br. 63/23 kategorija A. Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora.Aranžman je rađen na bazi od minimum 120 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnikaorganizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

 

 

....

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite