Letovanje Turska Kušadasi 2022

Hotel Dabakalar 4*

Autobuski / Avio prevoz + smeštaj 10 noćenja 

 

 

Položaj Hotel Dabaklar 4* se nalazi petstotina metara od mora, u centru grada. Hotel je kompletno renoviran, veoma ukusno uredjen prema najvišim standardima i ima savršenu lokaciju ukoliko planirate da vaš odmor provedete aktivno, istražujući sve plaže Kušadasija, uživajući u šopingu i čarima ovog grada.

Smeštaj: Sve sobe su sa balkonom, klima uredjajem (uračunat u cenu), TV-om, sefom (uz doplatu na licu mesta), TWC-om, mini barom

Usluga: u hotelu je polupansion, „švedski sto“ (samoposluživanje).

Sadržaj hotela: U sklopu hotela nalazi se restoran, bar, bazen za odrasle sa odeljkom za decu, besplatan wireless internet u lobiju..   

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan – Polazak iz Beograda u  jutarnjim  časovima iz Beograda, sa dogovorenog mesta. Vožnja kroz Srbiju i Bugarsku  prema Turskoj.                                                                          

2. dan – Dolazak u prepodnevnim časovima. Smeštaj od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska).

2 – 11. dan – Boravak na bazi 10 noćenja u izabranom smeštaju na bazi odabrane usluge.

12. dan – Napuštanje smeštaja do 09:00 časova. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencije).  Noćna vožnja kroz Tursku i Bugarsku  prema Srbiji.                              

13. dan – Dolazak u Niš i Beograd..

 

 

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:

Autobuski prevoz + smeštaj 10 noćenja

CENA ARANŽMANA PO OSOBI:

POLAZAK

POVRATAK

18.06.

30.06.

28.06.

10.07.

08.07.

20.07.

18.07.

30.07.

28.07.

09.08.

07.08.

19.08.

17.08.

29.08.

27.08.

08.09.

06.09.

18.09.

16.09.

28.09.

TERMIN

BORAVKA

19.06.

29.06.

29.06.

09.07.

09.07.

19.07.

19.07.

29.07.

29.07.

08.08.

08.08.

18.08.

18.08.

28.08.

28.08.

07.09.

07.09.

17.09.

17.09.

27.09.

BROJ NOĆENJA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Dabaklar 4*,  ND                                                                                     -10% popusta uključeno u cenu  

                                                                                             gratis smeštaj za dvoje dece do 9 godina !!!

standard soba

336

343

357

357

357

357

353

336

336

299

Dodatni krevet

265

269

279

279

279

279

276

265

265

239

1/1

455

465

486

486

486

486

480

455

455

399

1. i 2.dete (0-2)

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

1. i 2.dete (2-9)

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

1. i 2.dete (9-13)

180

183

190

190

190

190

188

180

180

161

Max 2 odrasle + 2 dece do 13 godina ili 3 odraslih i dete  do 13 godina

Dabaklar 4*,  PP                                                                                      -10% popusta uključeno u cenu 

                                                                                             gratis smeštaj za dvoje dece do 9 godina !!!

standard soba

367

374

388

388

388

388

384

367

367

330

Dodatni krevet

287

291

301

301

301

301

298

287

287

261

1/1

502

511

533

533

533

533

527

502

502

446

1. i 2.dete (0-2)

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

1. i 2.dete (2-9)

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

1. i 2.dete (9-13)

195

198

205

205

205

205

203

195

195

176

Max 2 odrasle + 2 dece do 13 godina ili 3 odraslih i dete  do 13 godina

 


 

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:

Avionski prevoz + aerodromska takse + transferi + smeštaj 10/11 noćenja

CENA ARANŽMANA PO OSOBI:

POLAZAK

POVRATAK

19.06.

29.06.

26.06.

06.07.

29.06.

10.07.

06.07.

17.07.

10.07.

20.07.

17.07.

27.07.

20.07.

31.07.

27.07.

07.08.

31.07.

10.08.

07.08.

17.08.

10.08.

21.08.

17.08.

28.08.

21.08.

31.08.

28.08.

07.09.

31.08.

11.09.

07.09.

18.09.

11.09.

21.09.

BROJ NOĆENJA

10

10

11

11

10

10

11

11

10

10

11

11

10

10

11

11

10

 

Dabaklar Hotel 4*, ND                                                                                                                                                                       -10% popusta uključeno u cenu!!!

gratis smeštaj za dvoje dece do 9 godina!

Standardna soba

549

549

581

596

570

570

596

596

570

570

596

591

559

549

573

573

549

Dodatni krevet

478

478

500

510

492

492

510

510

492

492

510

507

485

478

494

494

478

1/1

668

668

716

738

699

699

738

738

699

699

738

732

684

668

704

704

668

1. 2.dete (0-2)

GRATIS

1. 2.dete (2-9)

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

1. 2.dete(9-13)

389

389

405

412

399

399

412

412

399

399

412

410

394

389

400

400

389

Max 2 odrasle i dvoje dece do 13 godina ili 3 odrasle

 

Dabaklar Hotel 4*, PP                                                                                                                                                                       -10% popusta uključeno u cenu!!!

gratis smeštaj za dvoje dece do 9 godina!

Standardna soba

580

580

615

630

601

601

630

630

601

601

630

626

590

580

607

607

580

Dodatni krevet

499

499

524

534

514

514

534

534

514

514

534

531

507

499

518

518

499

1/1

715

715

767

789

746

746

789

789

746

746

789

783

730

715

755

755

715

1. 2.dete (0-2)

GRATIS

1. 2.dete (2-9)

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

1. 2.dete(9-13)

404

404

422

429

414

414

429

429

414

414

429

427

409

404

418

418

404

Max 2 odrasle i dvoje dece do 13 godina ili 3 odrasle

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

• prevoz visokokvalitetnim turističkim autobusom (AC/TV)

• prevoz trajektom

• 10 noćenja u odabranom hotelu u Kušadasiju (na bazi usluge iz cenovnika)

• usluge pratioca grupe

• usluge predstavnika na destinaciji

• troškove organizacije puta

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

• fakultativni program u Kušadasiju

• međunarodno zdravstveno osiguranje. Preporuka agencije je da putnici imaju ovu vrstu osiguranja.

 

POPUSTI:

  • U slučaju sopstvenog prevoza umanjenje je 40€ po osobi

 

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

  1. 30% prilikom rezervacije, ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
  2. 30% prilikom rezervacije, ostatak od 70% u  jednakim mesečnim ratama čekovima građana BAZ KAMATE najkasnije do 15.12.2022.
  3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro)
  4. 30% prilikom rezervacije, 20% do 10 dana pred put a ostatak od 50% do 12 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Falcon.

 

....

....


NAPOMENE:

Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije

 Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti ( npr.  dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja pre početka aranžmana.

Obračun cene aranžmana iskazan u štampanom cenovniku i na sajtu izvršen je zaokruživanjem na prvi veći broj.

Putnici su dužni da provere važnost svojih pasoša pre početka putovanja ( važnost pasoša min. 6 meseci od trenutka povratka sa destinacije).

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

Preporuka je, da se putnici sa novim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja licenca OTP br. 63/2021 kategorija A. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora.Aranžman je rađen na bazi od minimum 120 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnikaorganizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

Cenovnik za Kušadasi autobusom (10 noćenja,  leto 2022) br.4  od  21.03.2022.

 

....

 

yuta

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi