Turska Letovanje - Čanakale 2022

Hotel Iris 4* i Hotel Daradanos 3*

GALIPOLJE - TROJA - ASOS - TENEDOS (BOZDŽADA)

 

 

ČANAKALE: je grad na obalama Mramornog i Egejskog mora, na ulazu u Dardanele. Veliko šetalište uz more sa kopijom Trojanskog konja, Sahat kula, Minijaturni park sa prikazom Galipoljske bitke, pogledom na impozantni, novi most preko Dardanela, sa velikim brojem kafića i restorana duž obale. Veliki šoping centri, bazar i mnoštvo prodavnica.

TROJA: Iskopine antičkog grada, Trojanski konj, Novi muzej, Šlimanova kuća  

ASOS:Iskopine antičkog grada, Hram boginje Atine, antičko pozorište, luka

TENEDOS :Tvrđava, crkva Agie Marije – Teotoklo, džamija Alibej, ulice grčkog i turskog dela, vinarije, plaže,

 

 

CENOVNIK ZA HOTEL IRIS 4*:

 

Gostima su na raspolaganju teniski tereni prostran bazen na otvorenom sa terasom za sunčanje, teretanu, saunu, hamam. Sobe hotela IRIS**** uređene su u neutralnim tonovima i imaju balkon sa panoramskim pogledom. Sobe su opremljene modernism nameštajem i imaju klima-uređaj, besplatan WiFii  TV sa satelitskim kanalima. Ujutru gosti mogu uživati u doručku na bazi švedskog stola sa svežim voćem. U baru se služe kokteli, a restoran u vrtu ima prostor za sedenje na otvorenom. Posluga u sobi je dostupna non-stop. Objekat je udaljen 15 km od grada Čanakale. Besplatan privatni parking dostupan je u okviru objekta. Boravak je na bazi polupansiona, doručak - večera.

 

 

Preuzmite Cenovnik

 

 

CENOVNIK ZA HOTEL DARDANOS 3*:

 

Ovaj hotel sa 3 zvezdice nalazi se na plaži u Dardanosi, na samo 10 km od drevnog grada Troje. Sobe hotela DARDANOS ***su raspoređene po depandansima u prizemlju i na prvom spratu.Imaju balkon okrenut prema moru. Sobe sus a dva i tri kreveta a postoje i dupleksi na sprat sa 4 I 5 kreveta. Dupleksi su opremljeni sa dva odvojena WC-a i kupatilom. Sobe su opremljene modernim nameštajem i imaju klima-uređaj, besplatan WiFi i TV sa satelitskim kanalima. Ujutru gosti mogu uživati u doručku na bazi švedskog stola sa svežim voćem. Restoran u vrtu ima prostor za sedenje na otvorenom. Objekat je udaljen 10 km od grada Čanakale. Besplatan privatni parking dostupan je u okviru objekta. Boravak je na bazi doručka. Mogućnost doplate za ručak ili večeru.

 

 

 Preuzmite Cenovnik

 

 

 

 

PUTNIK JE DUŽAN DA OBEZBEDI POTVRDU O VAKCINACIJI (ZELENI SERTIFIKAT) UKOLIKO JE VAKCINISAN ILI ANTIGENTSKI TEST NE STARIJI OD 48H

 


 

....

USLOVI  I NAČIN PLAĆANJA:

  • AKONTACIJA IZNOSI 100€ U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NA DAN UPLATE. OSTATAK DEVIZOG DELA PLAĆA U HOTELU NA RECEPCIJI.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Za putovanje u Tursku putna isprava/pasoš mora važiti najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja!!!

 

....

 

....


VAŽNE NAPOMENE:


• NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
• Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
• Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava.
• Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
• Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. Dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
• Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
• Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja:zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i dužinu iste. U turističikim autobusima nije mogućau potreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
• Zas ve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
• Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike uceni.
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
• Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
• Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice,gotovina…), kao i međunarodnozdravstvenoosiguranje.
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
• U slučaju uvođenja viza za državljane RepublikeSrbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
• Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
• Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
• U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
• Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskimputem, validan je samopisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Cene su podložne promeni ukoliko dođe do promene mera prevoza usled Covid propisa
• Putnici su dužni da tokom putovanja obezbede maske i rukavice i poštuju zdravstvene propise u autobusu i na destinaciji.

 

UZ OVAJ PROGRAM VAZE OPSTI USLOVI ORGANIZOVANJA
PUTOVANJA OTP 94/2021 kat A

....

 

yuta

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi