LETOVANJE  U NEUMU
sa posetom TREBINJU, VODOPADU KRAVICA I  MOSTARU
10 dana / 7 noćenja
Termin: 14.08. - 23.08.2021.

 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 250

DODATNI POLAZAK   04.09. - 13.09.2021.
FIRST MINUTE DO 20.08. - 230 €


PUTOVANJE BEZ TESTA I BEZ KARANTINA!!!!

Neum je primorsko mesto koje se nalazi u Bosni  Hercegovini , na obali Jadranskog mora  i jedini je izlaz koji ima Bosna i Hercegovina na Jadransko more.

Trebinje je jedan od najlepših gradova Bosne i  Hercegovine  nalazi se  ispod planine Leotar na obodu trebinjskog polja,. Trebinje je poznato kao grad sunca,kamena,vina i platana.

Mostar se nalazi na obali reke Neretve u Bosni i Hercegovini.Mostar je poznat po Starom Mostu koji je izgradjen u 16.veku i srušen tokom rata 1993.godine a nakon toga je ponovo izgradjen.

Vodoopad Kravica se nalazi na reci Tribižat, na pola puta Neum – Mostar. Vodopad je visok 25 metara a njegov prečnik je u podnožju 120 metara.  Kravica je danas popularno izletište i plivalište u čijoj blizini se nalazi prostor za piknik i kanpovanje.PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan  BEOGRAD – NEUM
Sastanak putnika u 21 h.Polazak u 21.30h. Noćna vožnja kroz Srbiju i BIH sa usputnim pauzama za obavljanje graničnih formalnosti.

2.dan NEUM
Dolazak u Neum u jutarnjim časovima. Smeštaj u hotel.  Slobodno vreme za celodnevno kupanje i sunčanje. Noćenje.

3.dan NEUM – TREBINJE
Doručak. Slobodno vreme za celodnevno  kupanje u Neumu ili fakultativno mogućnost odlaska na izlet u Trebinje grad sunca,vina,kamena i platana  koje se nalazi 80 km od Neuma. Pešački razgled grada sa vodičem: muzej Hercegovine čiji je simbol „Etno kuća“,Sat kula, gradska vrata (tunel); Trg pesnika simbol grada gde se možete fotografisati sa platanima starim preko 115 godina i osvežiti na jednoj od kamenih fontana. Na trgu ćemo videti i poklone Jovana Dučića svom gradu ( lavovi na ulazu u park, Njegoševa bista, Jelena Anžujska). Slobodno vreme za šetnju,ručak i individualni obilazak. Fakultativno mogućnost posete manastiru Tvrdoš obilazak manastira i mogućnost degustacije vina. Povratak u Neum. Slobodno vreme. Noćenje.

4.dan / 5.dan NEUM
Doručak. Slobodno vreme za celodnevno kupanje i sunčanje. Noćenje.

6.dan NEUM –  VODOPAD KRAVICA - MOSTAR – NEUM
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za celodnevno kupanje  u Neumu ili fakultativno mogućnost odlaska na izlet u Mostar. Usputno svraćanje do vodopoda  Kravica koji se nalazi na reci Tribižat, na pola puta Neum – Mostar. Vodopad je visok 25 metara a njegov prečnik je u podnožju 120 metara.  Kravica je danas popularno izletište i plivalište u čijoj blizini se nalazi prostor za piknik i kanpovanje. Slobodno vreme za obilazak. Nastavak putovanja za Mostar. Obilazak grada sa vodičem: Stari most, kula Kalebija, Kula Herceguša, Sahat Kula, Kriva ćuprija – jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz osmanlijskog perioda, podignut polovinom XVI veku i po predanjima Stari most je sagrađen upravo po uzoru na ovaj mali most. Kujundžiluk – stara mostarska čaršija nalazi se na levoj strani reke Neretve sa svojim radionicama i suvenirnicama. Slobodno vreme za indivualni obilazak. Povratak u Neum.Slobodno vreme. Noćenje.

7.dan / 8.dan. NEUM
Doručak. Slobodno vreme za celodnevno kupanje i sunčanje. Noćenje.

9.dan. NEUM – BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska za Beograd.

10.dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.


CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima,TV,i audio oprema);
smeštaj u hotelu 3*/4* na bazi 7 noćenja sa doručkom
troškove organizacije i vođenja aranžmana;
usluge licenciranog vodiča.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
individualne troškove putnika
fakultativni izleti:  Trebinje - 10€ , (minimalan broj putnika za realizaciju je 30)
obilazak manastira Tvrdoš i degustacija vina - 5€
Mostar i vodopad Kravica  - 15€
putno zdravstveno osiguranje

NAČIN PLAĆANJA:
40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge

prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima,TV,i audio oprema);


 

Napomene: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parking, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene fakultativnih izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvodjenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera,organizator  izleta tj.ino partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koji isto nisu u obavezi da prihvate, te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 40.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10 UZ DOPLATU
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ  0123/2021 OD 10.01.2021. ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA NACIONALNOM ASOCIJACIJOM TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA” BEOGRAD KOJA SE AKTIVIRA KOD NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA”,
011228686,0113228687, PRIJAVOM NA ADRESU YUTA,BEOGRAD,UL.KONDINA BR.14 ILI NA MAIL garancijaputovanja@yuta.rs

ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068816 OD 28.01.2021. GODINE-ROK VAZENJA 01.10.2021.GODINE,POLISA DDOR NOVI SAD U VISINI OD 200 000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM,DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

CENOVNIK BR. 1 OD 28.07.2021 GODINE
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON
LICENCA BR.OTP 217/2021 ,KATEGORIJA A20

>>> Letovanje Bosna Neum 2021 - bez noćenja

>>> Letovanje Bosna Neum 2021 - 1 noćenja

>>> Letovanje Bosna Neum 2021 - 2 noćenja

 

der top ponuda

yuta

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi