Letovanje Bosna Neum 2020

 

KUPANJE U NEUMU sa fakultativnom posetom TREBINJU
3 dana / 1 noćenje
Termini:
21.08.-24.08.2020.
28.08.-31.08.2020.


CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 55 eur


PUTOVANJE BEZ TESTA I BEZ KARANTINA!!!!

Neum je primorsko mesto koje se nalazi u Bosni  Hercegovini, na obali Jadranskog mora  i jedini je izlaz koji ima Bosna i Hercegovina na Jadransko more.

Trebinje je jedan od najlepših gradova Bosne i  Hercegovine  nalazi se  ispod planine Leotar na obodu trebinjskog polja. Trebinje je poznato kao grad sunca, kamena, vina i platana.PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan  BEOGRAD – NEUM
Sastanak putnika u 21 h.Polazak u 21.30h. Noćna vožnja kroz Srbiju i BIH sa usputnim pauzama za obavljanje graničnih formalnosti.

2.dan NEUM
Dolazak u Neum u jutarnjim časovima. Smeštaj u hotel.  Slobodno vreme za celodnevno kupanje i sunčanje. Noćenje.

3.dan NEUM – TREBINJE
Doručak.  Napuštanje hotela. Slobodno vreme za celodnevno  kupanje u Neumu ili fakultativno oko 12h mogućnost odlaska na izlet u Trebinje grad sunca, vina,kamena i platana  koje se nalazi 80 km od Neuma. Pešački razgled grada sa vodičem: muzej Hercegovine čiji je simbol „Etno kuća“, Sat kula, gradska vrata (tunel); Trg pesnika simbol grada gde se možete fotografisati sa platanima starim preko 115 godina i osvežiti na jednoj od kamenih fontana. Na trgu ćemo videti i poklone Jovana Dučića svom gradu ( lavovi na ulazu u park, Njegoševa bista, Jelena Anžujska). Slobodno vreme za šetnju,ručak i individualni obilazak. Fakultativno mogućnost posete manastiru Tvrdoš obilazak manastira i mogućnost degustacije vina. Povratak u Neum po putnike koji su ostali na celodnevnom kupanju direktno  nastavak putovanja za Beograd (ukoliko cela grupa ide na fakultativni izlet). Noćna vožnja kroz Bosnu i Srbiju.

4.dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.


CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima,TV,i audio oprema);
smeštaj u hotelu 3*/4* na bazi noćenja sa doručkom
troškove organizacije i vođenja aranžmana;
usluge licenciranog vodiča.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
individualne troškove putnika
fakultativni izleti:  Trebinje - 10€ , (minimalan broj putnika za realizaciju je 30 a u slučaju realizacije sa manjim brojem putnika cena se povećava srazmerno broju)
obilazak manastira Tvrdoš I degustacija vina - 5€
putno zdravstveno osiguranje


NAČIN PLAĆANJA:
40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge

prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima,TV,i audio oprema);Napomene: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije,prevoza,parking,vodiča,ulaznica,organizacije. Cene fakultativnih izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvodjenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera,organizator  izleta tj.ino partner zadržava pravo ponuditi korigovane,više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koji isto nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta (ino partnera)naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta  su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima,broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike,ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 40.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10 UZ DODATNU DOPLATU
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ  0123/2020 OD 10.01.2020. ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA NACIONALNOM ASOCIJACIJOM TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA” BEOGRAD KOJA SE AKTIVIRA KOD NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA”,
011228686,0113228687 ,PRIJAVOM NA ADRESU YUTA,BEOGRAD,UL.KONDINA BR.14 ILI NA MAIL garancijaputovanja@yuta.rs

ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068816 OD 28.01.2020. GODINE-ROK VAZENJA 01.10.2020.GODINE,POLISA DDOR NOVI SAD U VISINI OD 200 000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM,DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

CENOVNIK BR. 2 OD 28.07.2020 GODINE
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON
LICENCA BR.OTP 217/2020 ,KATEGORIJA A20.

>>> Letovanje Bosna Neum 2020 - 7 noćenja

 

der top ponuda

yuta

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi