KUPANJE U NEUMU
Izlet / bez noćenja
Termini: 02.10. - 04.10.2021.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI:  2.990,00


PUTOVANJE BEZ TESTA I BEZ KARANTINA!!!!

Neum je primorsko mesto koje se nalazi u Bosni  Hercegovini, na obali Jadranskog mora  i jedini je izlaz koji ima Bosna i Hercegovina na Jadransko more.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan  BEOGRAD – NEUM
Sastanak putnika u 18.00 h.Polazak u 18.30h. Noćna vožnja kroz Srbiju i BIH sa usputnim pauzama za obavljanje graničnih formalnosti.

2.dan NEUM – BEOGRAD
Dolazak u Neum u ranim jutarnjim časovima. Slobodno vreme za celodnevno kupanje i sunčanje.
U kasnim  popodnevnim časovima polazak za Beograd. Mogućnost svraćanja u Mostar i odlaska na razgled grada  u pratnji lokalnog vodiča. Prošetaćemo se starom čaršijom, Prošlost u ovom gradu je na svakom koraku, i svakoga vraća u vremena vladavine Turaka. Njihov pečat se nalazi u svakom kamenu drevne kaldrme, i gotovo svakoj kući starog grada. Najimpresivniji simbol Mostara je njegov Stari most, remek-delo otomanske arhitekture, pod zaštitom UNESCO-a. Ovaj most vekovima čuvaju „mostari“ – čuvari - kula Kalebija, Kula Herceguša, Sahat Kula. Verujemo da će Vas oduševiti Kriva ćuprija - jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz osmanlijskog perioda, podignut polovinom 16. veku, a šetnja Kujundžilukom, poseta Turskoj kući. Ova kuća reprezentuje na pravi način život domaćinstva tokom otomanskog perioda, običaje, tradiciju... Slobodno vreme. Nastavak putovanja za Beograd.Noćna vožnja kroz BIH i Srbiju.
Noćna vožnja kroz BIH i Srbiju.

3.dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u  jutarnjim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima, TV, i audio oprema);
troškove organizacije i vođenja aranžmana;
usluge licenciranog vodiča.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
individualne troškove putnika
putno zdravstveno osiguranje
poseta Mostaru - 5€
                    
NAČIN PLAĆANJA:
40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge

Napomene: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije,prevoza,parking, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene fakultativnih izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvodjenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator  izleta tj.ino partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koji isto nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta (ino partnera)naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta  su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima,broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike,ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 40.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10 UZ DODATNU DOPLATU
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ  0123/2021 OD 10.01.2021. ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA NACIONALNOM ASOCIJACIJOM TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA” BEOGRAD KOJA SE AKTIVIRA KOD NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA”,

011228686,0113228687 ,PRIJAVOM NA ADRESU YUTA, BEOGRAD, UL.KONDINA BR.14 ILI NA MAIL garancijaputovanja@yuta.rs
ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PR
OPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068816 OD 28.01.2021. GODINE-ROK VAZENJA 01.10.2021.GODINE,POLISA DDOR NOVI SAD U VISINI OD 200 000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM,DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

CENOVNIK BR. 1  OD 16.09.2021 GODINE
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON
LICENCA BR.OTP 217/2021, KATEGORIJA A20

 

>>> Letovanje Bosna Neum 2021 - 1 noćenje

>>> Letovanje Bosna Neum 2021 - 2 noćenja

>>> Letovanje Bosna Neum 2021 - 7 noćenja

 

der top ponuda

yuta

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi