DRAKULA TURA ~ DVORCI TRANSILVANIJE


5 dana /2 noćenja ~ Autobusom
Termini putovanja: 27.08.-31.08./24.09.-28.09.2020.
NOĆ VEŠTICA 29.10.-02.11.2020.
CENA ARANŽMANA PO OSOBI ~ 89€

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 20 časova, sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja.

2. dan SIGISOARA ~ BRAŠOV

Pre podne dolazak u Sigišoaru (Sighişoara), najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije i rodno mesto Vlada Tepeša, poznatijeg kao Drakula. Obilazak starog centra grada iz 14 veka, rodna kuća Drakule, crkve u kojoj je kršten, crkve Dominikanskog manastira, crkva na brdu, Muzejski trg .Slobodno vreme za setnju i individualno razgledanje. U podnevnim časovima nastavak putovanja za Brašov . Smestaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan BRAŠOV

Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na razgledanje grada sa vodicem: Glavni gradski trg, Stara gradska većnica, Crna crkva, Strada Sfori – jedna od najužih ulica u Evropi. Slobodno vreme za setnju, slikanje i individualno razgledanje grada. Preporučujemo vožnju žičarom u slobodno vreme. U terminu Noć veštica 29.10.-02.11.2020. u večernjim časovima oko 18h odlazak na proslavu Noći veštica u dvorac Bran poznatiji kao Drakulin dvorac gde ćete uživati u noćnoj poseti dvorca i zabavnom programu gde će svi posetioci biti maskirani. Povratak u hotel do ponoći. Noćenje.

4.dan BRAŠOV ~ BRAN ~ PELEŠ ~ SINAJA ~ BRAŠOV

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Brašovu ili fakultativno mogucnost odlaska na celodnevni izlet na Sinaju - poseta manastiru Sinaja, obilazak kraljevog dvorca Peleš, nekadašnje rezidencije prvog kraljevskog rumunskog para. Slobodno vreme za setnju i razgledanje. Nastavak putovanja za Bran, obilazak pograničnog utvrđenja Bran i dvorca grofa Drakule. Usputno svraćanje u Brašov po putnike koji nisu išli na izlet i nastavak putovanja za Srbiju.

5.dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti);
- smeštaj u hotelu 2* ili 3* u 1/2 ili 1/3 sobama, na bazi dva noćenja sa doručkom;
- usluge vodiča pratioca za vreme trajanja aranžmana;
- troškove organizacije putovanja.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- individualne troškove putnika;
- fakultativne obilaske: Noć veštica u dvorcu Bran - 25€
Celodnevni Izlet dvoraci Bran, Peleš i manastir Sinaja (uključene ulaznice) - 40€
- međunarodno zdravstveno osiguranje – NAŠA PREPORUKA

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

- 40% prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja
- 40% prilikom rezervacije, a ostatak čekovima gradjana na 2 mesečne rate ili kreditnom karticom banke Intesa na 2 rate bez kamate.

FAKULTATIVNI PROGRAM:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije,prevoza,parking,vodiča,ulaznica,organizacije. Cene fakultativnih izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvodjenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera,organizator izleta tj.ino partner zadržava pravo ponuditi korigovane,više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koji isto nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta (ino partnera)naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima,broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike,ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.


MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 45.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10.
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.


U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ 0123/2020 OD 10.01.2020. ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA NACIONALNOM ASOCIJACIJOM TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA” BEOGRAD KOJA SE AKTIVIRA KOD NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA”,
011228686,0113228687 ,PRIJAVOM NA ADRESU YUTA,BEOGRAD,UL.KONDINA BR.14 ILI NA MAIL garancijaputovanja@yuta.rs
ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068816 OD 28.01.2020. GODINE-ROK VAZENJA 01.10.2020.GODINE,POLISA DDOR NOVI SAD U VISINI OD 200 000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM,DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA


CENOVNIK BR. 1 OD 24.06.2020.
UZ OVAJ PROGRAM VAZE OPSTI USLOVI PUTOVANJA TURISTICKE AGENCIJE FALCON (YUTA STANDARD) LICENCA BR.OTP 09 OD 27.02.2013 GODINE


FALCON D.O.O.

Makenzijeva 67, Beograd
tel +381 11 32 85 111, 32 85 565
E mail: office@falcon.rs

WEB SITE: www.falcon.rs

 

der top ponuda

yuta

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi