Jesen - Putovanje Ohrid 2024

Jesen Ohrid 4 dana / 2 noćenje ~ autobuski prevoz  

Putovanje - Termin polaska:

 

PROGRAM U PRIPREMI...

 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI /

 Jesen Putovanje Ohrid Autobusom

PROGRAM PUTOVANJA:    

1. dan BEOGRAD

(Jesen Putovanje Ohrid 2024) - Polazak u 22 h sa dogovorenog mesta, sastanak pola sata ranije. Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora, obavljanja pasoških i carinskih formalnosti. Dolazak u Ohrid u prepodnevnim časovima, obilazak grada uz pratnju lokalnog vodiča: Radionica hartije, crkva Sv.Sofije, crkva Sv.Jovana Kanea, Plaošnik, ranohrišćanska bazilika, crkva Sv.Klimenta i Pantelejmona, Samuilova tvrđava, crkva Sv. Bogorodice Perivleptos, antički amfiteatar itd. U večernjim satima fakultativno krstarenje Ohridskim jezerom. Povratak u smeštaj i spremanje za druženje u nekom od kafica i restorana sa svečanom večerom i živom muzikom. Noćenje.

2. dan OHRID

(Jesen Putovanje Ohrid 2024) - OHRID Doručak. Posle doručka fakultativna vožnja brodom ili autobusom do Svetog Nauma, gde izvire reka Crni Drim. Fakultativna poseta manastiru Sveti Naum koji je lociran na najlepšem delu Ohridskog jezera, neposredno uz granicu sa Albanijom. Sveti Naum je bio učenik Ćirila I Metodija. Bio je poznat po isceliteljskim sposobnostima. Gradnja manastira je završena 900. a 910. godine je u njemu sahranjen Sveti Naum. Iz manastira koji je izgrađen na steni, pruža se spektakularan pogled na jezero i okolne planine. Ispunićemo dan dobrom atmosferom idruženjem. Vožnja brodom do Ohrida. Povratak u hotel. Noćenje.

3. dan OHRID – SKOPLJE - BEOGRAD

(Jesen Putovanje Ohrid 2024) - Napuštanje smeštaja i polazak za Srbiju u prepodnevnim časovima (oko 09:00h). Obilazak Skoplja: Dušanov most na Vardaru, tvrđava Kale, Mustafa-Pašina Džamija, Stari Bazar. Polazak za Srbiju sa usputnim zadržavanjem radi graničnih formalnosti dolazak u Beograd u večernjim časovima. Kraj usluga.

Jesen Putovanje Ohrid AutobusomCENA ARANŽMANA OBUHVATA:    
- prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom);
- smeštaj u hotelu 4* na bazi 2 noćenja sa doručkom;
- troškove organizacije i vođenja aranžmana;
- usluge licenciranog pratioca grupe.
- Večera sa živom muzikom i neograničenim pićem.
- međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka;
- ulaznice i fakultativne izlete;

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
fakultativni izlet Sv.Naum i krstarenje brodom sa lokalnim vodičem - 25€
obilazak ohrida sa lokalnim vodičem 5€
fakultativni izlet obilazak Skoplja sa vodičem - 5€

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:    

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih

NAČIN PLAĆANJA:    

Isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviñenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) .


Napomene: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije,prevoza,parking,vodiča,ulaznica,organizacije. Cene fakultativnih izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvodjenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera,organizator    izleta tj.ino partner zadržava pravo ponuditi korigovane,više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koji isto nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta (ino partnera)naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima,broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike,ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.

 

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite