Jesen Putovanje Ljubljana 2020

 

SLOVENIJA
LJUBLJANA  – BLED - BOHINJ
4 dana / 1 noćenje
Termini:  30.10. - 02.11.2020.
13.11. - 16.11.2020.

FIRST  MINUTE CENA  PO OSOBI DO 15.10.: 69 eur

REDOVNA CENA PO OSOBI: 89 eur

 PUTOVANJE BEZ TESTA I BEZ KARANTINA!!!PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan  BEOGRAD
Sastanak putnika u 23.00 h.Polazak u 23.30h. Noćna vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku  sa usputnim pauzama za odmor i  obavljanje graničnih formalnosti.

2.dan LJUBLJANA
Dolazak u Ljubljanu u jutarnjim časovima. Obilazak istorijskog centra grada: Prešernov trg sa spomenikom čuvenom slovenačkom pesniku France Prešernu i Franjevačkom crkvom, Tromostovlje – remek-delo slovenačkog arhitekte Plečnika na reci Ljubljanici, katedrala Sv. Nikole, Rotovž – Gradska kuća sa malim zvonikom, Zmajski most – jedan od najvoljenijih simbola Ljubljane, panoramski osvrt na Ljubljanski grad – srednjovekovni zamak koji kruniše brdo koje se uzdiže iznad istorijskog centra grada… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Fakultativno  mogućnost vožnje žičarom i posete Ljubljanskom gradu. Smeštaj u hotel. U popodnevnim časovima mogućnost odlaska do tržnog centra BTC gde se nalazi popularna radnja PRIMARK.  Noćenje.

3.dan LJUBLJANA  – BLED - BOHINJ
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Ljubljani ili oko 12h  fakultativno odlazak na izlet do obližnjih jezera Bled i Bohinj. Bledsko jezero  je poznato kao biser slovenačkih Alpa, okruženo planinskim vrhovima, a na sredini jezera se nalazi  ostrvce na kojem je crkva Svete Marije. Slobodno vreme za individualne aktivnosti: šetnja pored  jezera, poseta bledskoj tvrđavi sa koje se pruža čaroban pogled na jezero i okolinu, pauza za kafu i čuvene bledske krempite. Nastavak vožnje ka Nacionalnom Parku Triglav i poseta Bohinjskom jezeru koje je najveće prirodno jezero Slovenije. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Ljubljanu u kasnim popodnevnim časovima  ukoliko neko od putnika nije išao na izlet. Nastavak putovanja za Srbiju uz usputne pauze za odmor i granične formalnosti.

4.dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima,TV,i audio oprema);
smeštaj u  hotelu 3* u Ljubljani   na bazi 1 noćenja sa doručkom
troškove organizacije i vođenja aranžmana;
usluge licenciranog vodiča.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
individualne troškove putnika
putno zdravstveno osiguranje
fakultativne izlete:  Bled – Bohinj - 25€;
                
NAČIN PLAĆANJA:
40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 40.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10 UZ DODATNU DOPLATU
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ  0123/2020 OD 10.01.2020. ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA NACIONALNOM ASOCIJACIJOM TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA” BEOGRAD KOJA SE AKTIVIRA KOD NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA”,
011228686,0113228687, PRIJAVOM NA ADRESU YUTA, BEOGRAD, UL.KONDINA BR.14 ILI NA MAIL garancijaputovanja@yuta.rs
ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068816 OD 28.01.2020. GODINE-ROK VAZENJA 01.10.2020.GODINE, POLISA DDOR NOVI SAD U VISINI OD 200 000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

CENOVNIK BR. 1  OD 30.09.2020 GODINE
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON
LICENCA BR.OTP 217/2020 ,KATEGORIJA A20

 

der top ponuda

yuta

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi