Jesen Putovanje Apulia Južna Italija 2024.

Jesen Putovanje Apulia: Drač - Bari sa fakultativnom posetom: ALBEROBELLO - OSTUNI - POLIGNANO A MARE – MATERA

PAKET ARANŽMAN 5 DANA: AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ NA BAZI 2 NOĆENJA SA DORUČKOM U HOTELU 

 

 

HOTEL 3*

/

Usluga

Br. dana/noći 5/4

ND

Redovna cena

/€

SPECIJALNA PONUDA

/€ 

 - plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije  na dan plaćanja

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
- Povratne karte za brod (sa brodskim taksama ) na relaciji Drač-Bari i Bari-Drač ( u ½,1/3 kabinama sa sopstvenim tušem I toaletom)
- Smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom u Santeramo in Colle u hotelu Murgia 3* u 1/2 i 1/3 sobama
- Usluga predstavnika agencije/vodiča,
- Troškove realizacije programa.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- Individualne troškove putnika
- Doplata za 1/1 sobu 100€
- Međunarodno zdravstveno osiguranje

- Fakultativne izlete:

- Alberobello 30€ / deca do 12 god 20€
- Ostuni i Polignano a Mare 35€ / deca do 12 god. 25€
- Matera - 20€ /deca do 12.god 10€

Paket izleta 75€

 

PROGRAM PUTOVANJA:


1. DAN - BEOGRAD - SKADAR - DRAČ 

(Jesen Putovanje Apulia Južna Italija 2024) - Polazak iz Beograda sa parkinga Sava centra (savska strana ) Skup putnika u 00:15h. Polazak u 00:30h(posle ponoci). Noćna vožnja sa kraćim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak u Skadar u jutarnjim satima. Kratak obilazak centra grada. Za Skadar se vezuje legenda za tvrđavu Rozafu koja se zasniva na ispunjenju obećanja. Legenda o tvrđavi je poslužila kao osnova srpskoj narodnoj pesmi „Zidanje Skadra na Bojani“. Nastavak puta ka Draču. Po dolasku u Drač panoramsko razgledanje: Rimski amfiteatar, Vizantijski market. Slobodno vreme do ukrcavanja na feribot. Smeštaj u kabine. Noćna plovidba. ( Putovanje Apulija Autobusom 2024 )

 

2. DAN - BARI - SANTERAMO IN COLLE

(Jesen Putovanje Apulia Južna Italija 2024) - Uplovljavanje u luku Bari u prepodnevnim satima. Sledi panoramsko razgledanje Barija, poseta bazilici Svetog Nikole u kojoj se nalaze mošti velikog sveca. Slobodno vreme do polaska ka hotelu u okolini Barija... Smeštaj u hotel. Slobodno vreme do popodnevnog fakulativnog izleta u Materu koja je smestena na jugu Italije u pokrajini Bazilikata. Idealna za ljubitelje Italije i prava destinacija ukoliko volite da otkrivate misterije. Razgledanje grada, odlazak do vidikovca sa kog se pruza prelep i nestvaran pogled najstariji deo Matere - drevni stari grad Sasi (Sassi) di Matera ”kamenje Matere”. Ovaj deo grada nazivaju i gradom duhova zbog napustenih kuca. Slobodno vreme. Noćenje.

 

3. DAN - SANTERAMO IN COLLE - ALBEROBELLO (fakultativni izlet)

(Jesen Putovanje Apulia Južna Italija 2024) - Doručak. Slobodno vreme ili fakultativna poseta jednom neverovatno neobičnom gradiću pod zaštitom UNESCO-a Alberobellu, koji predstavlja sinonim turizma za regiju Apulija. Najveća atrakcija su neodoljive kućice sa kupastim krovovima koje lokalno stanovništvo naziva „truli“ kojih ima samo u ovoj regiji, tačnije u oblasti Merđe dei Truli, i koje podsećaju na kućice iz bajke. Preko hiljadu ovakvih neobičnih, malih, okruglih kućica sa kupastim krovovima koji se zovu ”pinakolo” jedinstven su primer praistorijske gradnje bez vezivnog materijala. Slobodno vreme za uživanje u Alberobellu. Povratak u hotel. Noćenje. ( Putovanje Apulija Autobusom 2024 )

 

4. DAN - SANTERAMO IN COLLE - OSTUNI- POLIGNANO A MARE (fakultativni izlet)

Doručak. Napuštanje hotelskih soba i pakovanje prtljaga u autobus. Polazak ka Bariju. Mogućnost fakultativnih izleta u Polignano a Mare i Ostuni. Prvo ćemo posetiti Ostuni, drevni gradić opasan zidinama sa panoramskim pogledom na Jadransko more. Lokalno poznat kao La Città Bianca tj. beli grad, Ostuni se nalazi na listama najlepših gradića Apulije. Obilazak grada. Slobodno vreme do nastavka putovanja ka Polignano a Mare čija istorija nastaje u 4. v.p.n ere, jedan od najšarmantnijih gradića Italije, poznato i kao grad Domenica Modugna koji se proslavio svojom pesmom „Volare“. Slobodno vreme do polaska u Bari. Večernje ukrcavanje na feribot. Noćna plovidba.

 

5. DAN - DRAČ - BEOGRAD

Iskrcavanje u luku u Draču. Slobodno vreme do nastavka putovanja ka Srbiji. Dolazak u Beograd u večernjim časovima. Kraj putovanja. ( Putovanje Apulija Autobusom 2024 )

 

 

- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.
- Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina).
- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FALCON TRAVEL-a

Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta.

 

Hotel MURGIA 3*

Hotel se nalazi na samo 10 minuta od centra Santerama in Kole. Hotel sadrži restoran, baštu, bar, WIFI. Sobe su 1/2 i 1/2+1, sa balkonom, TV-om, fenom.
Doručak je kontinentalni/švedski sto.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
• U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
• Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja.
• Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu, putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive - te ih ne možemo garantovati.VAŽNE NAPOMENE:

• NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
• Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
• Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava.
• Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
• Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
• Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
• Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i dužinu iste. U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
• Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
• Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
• Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
• Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
• U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
• Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
• Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
• U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
• Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Cene su podložne promeni ukoliko dođe do promene mera prevoza usled Covid propisa
• Putnici su dužni da tokom putovanja obezbede maske i rukavice i poštuju zdravstvene propise u autobusu i na destinaciji.


Aranžman je radjen na bazi minimum 65 prijavljenih putnika

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI ORGANIZATORA PUTOVANJA

LICENCA OTP 94/21 KATEGORIJA A

 

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite