Putevima Valjevskog kraja

Brankovina - Lelic – Ćelije – Gradac - Valjevo


jednodnevni izlet
Termini: Program u pripremi...
CENA ARANŽMANA PO OSOBI: ~ /dan

 

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak iz Beograda u ranim jutarnjim časovima u 7h sa parkinga sportskog centra Milan Gale Muškatirović na Dorćolu. Vožnja Ibarskom magistralom uz usputnu pauzu. Dolazak u Brankovinu koja se nalazi 12 km od Valjeva i za koju možemo reći da je selo puno istorije. Obilazak najznačajnihih znamenitosti: crkve Svetog Arhangela Mihajla i Gavrilau čijoj se porti nalazi grobnica Desanke Maksimović i zajedničke grobnice porodice Nenadović; zadužbina Prote Mateje; Stara ili Protina škola, Nova ili Desankina škola, Vajat, Sudnica. Nastavak putovanja do manastira Lelić koji se nalazi u istoimenom selu blizu Valjeva. Manastir je zadužbina Vladike Nikolaja i njegovog oca Dragomira Velimirovića. Manastir je prvobitno služio kao parohijska crkva a od 1996. godine pretvoren je u manastir Svetog Oca Nikole u Leliću. Slobodno vreme setnju i obilazak. Nastavak putovanja do Manastira Ćelije,gde ćemo obići manastirski kompleks čiji su današnji ostaci nastali u 19.veku i kasnije. U okviru kompleksa ćemo obići i Hram svetih arhangela Mihaila i Gavrila i Hram Trocrkvu. kanjona reke Gradac,jedne od najčistijih reka u Evropi koja izvire ispod planine Povlen, a posle nekoliko kilometara ponire i ponovo izbija kod sela Bogatića, odakle do Ćelija teče kroz krivudavu klisuru, pravi luk oko manastira i odlazi prema Valjevu, gde se uliva u Kolubaru. i Etno ekološkog domaćinstva “Skok po skok” koje se nalazi u kanjonu reke Gradac medaleko od manastira Ćelije i do koga se može doći peške. U sklopu domaćinstva se nalazi i restoran u kome se mogu probati stara srpska jela kao i sveža pastrmka a takodje su posetiocima na raspolaganju i mnogobrojni proizvodi domaće radinosti karakteristični za ovaj kraj koji mogu kupiti poneti kao suvenir. Slobodno vreme za ručak uživanje i odmor. Nastavak putovanja prema Valjevu koje je,prema legendi, ime dobilo po valjanoj zemlji i valjanim ljudima koji su je obrađivali.. Obilazak najznačajnihih znamenitosti u centru grada: Tešnjar, Knez Miloševa ulica; Desankin venac sa spomenikom; Trg Živojina Mišića. Slobodno vreme do polaska za Beograd u kasnim popodnevnim časovima. Dolazak u Beograd u večernjim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima,TV,i audio oprema);
- troškove organizacije i vođenja aranžmana;
- usluge licenciranog pratioca grupe.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- individualne troškove
- ulaznica za kompleks Brankovina 250,00
- organizovani ručak u etno domaćinstvu “Skok po skok”- 800,00

 

NAČIN PLAĆANJA :
- 40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge.

Napomene: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije,prevoza,parking,vodiča,ulaznica,organizacije. Cene fakultativnih izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvodjenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera,organizator izleta tj.ino partner zadržava pravo ponuditi korigovane,više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koji isto nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta (ino partnera)naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima,broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike,ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 50.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10.
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite