Izlet Prevoz Sarajevo  Autobusom

BOSANSKE PIRAMIDE I SARAJEVO

OSETITE POZITIVNU ENERGIJU BOSANSKIH PIRAMIDA

 

 


Sarajevo Prevoz Izlet je glavni grad Bosne i Hercegovine,njen najveći ekonomski i  kulturni centar. Olimpisjki grad kojeg nazivaju evropskim Jerusalimom jer se u njemu prepliću duh zapada i istoka. Ljudi vrlo rado odlaze u ovaj grad, jer nudi jedinstvenu kulturnu baštinu. Čarobni grad u kojem ćete naučiti da malo zastanete, zaboravite na prebrzi tempož ivota, popijete i pojedete lagano, uživajući u kafi i sarajevskim ćevapima, pitama ispod sača, baklavama...

Izlet Sarajevo 2024 Prevoz Autobusom - Bosanske PiramidePROGRAM PUTOVANJA:

1. dan Petak

BEOGRAD - SARAJEVO

Polazak iz Beograda (sa dogovorenog mesta) u 23,30 h.
Vožnja autoputem do rumske petlje i dalje preko Šapca ka Loznici i graničnom prelazu Šepak (sa usputnim pauzama za prihvat gostiju i odmor).

2. dan Subota

VISOKO - BOSANSKE PIRAMIDE – TUNELI RAVNE - SARAJEVO  – BEOGRAD

Nastavak putovanja preko Zvornika,Vlasenice, Han Pijeska i Sokolca ka glavnom gradu Bosne i Hercegovine i dalje prema Visokom. Dolazak u Visoko. Upoznavanje sa kompleksom bosanskih piramida. Nakon upoznavanja sa reljefom piramida odlazimo do Tunela Ravne. Sledi ulazak u kompleksnu mrežu tunela, prolaza, prostorija i podzemnih vodenih akumulacija. U tunelima se susrećemo sa velikim kamenim monolitima koji imaju blagotvornu moć na zdravlje i vitalne organe posetilaca. Posebno važna tačka je kod mega-keramičkog bloka K2 u lekovitoj prostoriji sa najvećom koncentracijom negativnih jona koja omogućavaju revitalizaciju organizma. Cirkulacija vazduha u tunelima je izuzetna i postignuta je različitim visinama stropova - prirodna ventilacija tunela. To omogućava da se posetioci osećaju veoma prijatno u tunelima, nema klaustrofobije a organizam se, tokom boravka puni pozitivnom energijom. Koncentracija negativnih jona, koji čiste atmosferu od bakterija i virusa je nekoliko desetina puta viša od prosečne i to objašnjava blagotvoran uticaj tunela na ljudski organizam. Posle obilaska tunela kratko zadržavanje u parku sa velikim brojem meditacijskih tačaka i uz tačke čakri koje pomažu u relaksaciji organizma.
U dogovoreno vreme polazak prema Sarajevu.

Dolazak u Sarajevo u popodnevnim časovima. Po dolasku turističko razgledanje grada. Obilazak grada: Vjećnica, Inat kuća, Trg Sebilj, Baščaršija, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stari kujundžiluk, ulica Sarači, Gazi Husrev Begova džamija, Katedrala Srca Isusova, Saborna crkva Rođenja Presvete Bogorodice, večni plamen, mostovi na Miljacki. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Prilika da se probaju autentični sarajevski ćevapi i kupe poslastice u slastičarnama. Polazak iz Sarajeva u kasnim popodnevnim časovima.  Dolazak u Beograd oko ponoći - zavisno od uslova na putu i graničnih formalnosti. Kraj programa


sarajevo izlet prevoz putovanje

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz turističkim autobusom na navedenim relacijama
turističko razgledanje prema programu u pratnji vodiča grupe u Sarajevu
usluge vodiča pratioca na putu i troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
individualne troškove putnika
ulaznice u tunel Ravne tokom posete bosanskim piramidama – 10 € po osobi
putno zdravstveno osiguranje: 130,00 din (za osobe starije od 70 godina cena je 270,00 din)

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
prilikom prijave uplaćuje se 30% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 7 dana pre putovanja
platnim karticama VISA, DINA, MASTER, MAESTRO
agencija može odobriti i odloženo plaćanje aranžmana posle datuma početka aranžmana uz obavezu deponovanja čekova sa signiranim datumima dospeća ili administrativnom zabranom po posebnom dogovoru.

prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima, TV i audio oprema);

Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti).
Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije.
Svi putnici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju.
Raspored sedenja u autobusu određuje agencija u zavisnosti od redosleda prijave ili u odnosu na posebne zahteve putnika.
U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika, i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 30000030965 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.22-25.10.23 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite