Izlet Prevoz Sarajevo  Autobusom

BOSANSKE PIRAMIDE I SARAJEVO

OSETITE POZITIVNU ENERGIJU BOSANSKIH PIRAMIDA

 

 

Sarajevo Prevoz Izlet je glavni grad Bosne i Hercegovine,njen najveći ekonomski i  kulturni centar. Olimpisjki grad kojeg nazivaju evropskim Jerusalimom jer se u njemu prepliću duh zapada i istoka. Ljudi vrlo rado odlaze u ovaj grad, jer nudi jedinstvenu kulturnu baštinu. Čarobni grad u kojem ćete naučiti da malo zastanete, zaboravite na prebrzi tempož ivota, popijete i pojedete lagano, uživajući u kafi i sarajevskim ćevapima, pitama ispod sača, baklavama...

1.dan BEOGRAD - SARAJEVO
Polazak iz Beograda sa dogovorenog mesta u 08,00 h. Dnevna vožnja prema graničnom prelazu sa BiH sa usputnim pauzama radi osveženja. Putovanje preko Zvornika,Vlasenice, Han Pijeska i Sokolca ka glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Dolazak u Sarajevo u ranim popodnevnim časovima. Fakultativni odlazak na Vrelo reke Bosne. Uživanje u lepoti izvora i malih jezera koji se formiraju oko vrela u prelepom parku.
Smeštaj u hotel i kratak odmor radi osveženja a potom u dogovoreno vreme polazak na turističko razgledanje grada. Obilazak grada: Vjećnica, Inat kuća, Baščaršija, Baščaršijska džamija iz XVI veka,  Sebilj, stari kujundžiluk, ulica Sarači, Gazi Husrev Begova džamija, Katedrala, Saborna crkva Rođenja Presvete Bogorodice, večni plamen, mostovi na Miljacki. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Prilika da se probaju autentični sarajevski ćevapi i kupe poslastice u poslastičarnicama. Povratak u hotel. Noćenje.
2.dan SARAJEVO - VISOKO - BOSANSKE PIRAMIDE - BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Visoko. Po dolasku upoznavanje sa kompleksom bosanskih piramida. Nakon upoznavanja sa reljefom piramida odlazimo do Tunela Ravne. Sledi ulazak u kompleksnu mrežu tunela, prolaza, prostorija i podzemnih vodenih akumulacija. U tunelima se susrećemo sa velikim kamenim monolitima koji imaju blagotvornu moć na zdravlje i vitalne organe posetilaca. Posebno važna tačka je kod mega-keramičkog bloka K2 u lekovitoj prostoriji sa najvećom koncentracijom negativnih jona koja omogućavaju revitalizaciju organizma. Cirkulacija vazduha u tunelima je izuzetna i postignuta je različitim visinama stropova - prirodna ventilacija tunela. To omogućava da se posetioci osećaju veoma prijatno u tunelima, nema klaustrofobije a organizam se, tokom boravka puni pozitivnom energijom. Koncentracija negativnih jona, koji čiste atmosferu od bakterija i virusa je nekoliko desetina puta viša od prosečne i to objašnjava blagotvoran uticaj tunela na ljudski organizam. Posle obilaska tunela kratko zadržavanje u parku sa velikim brojem meditacijskih tačaka i uz tačke čakri koje pomažu u relaksaciji organizma.
Slobodno vreme. Povratak u Sarajevo. Polazak iz Sarajeva u kasnim popodnevnim časovima.  
Dolazak u Beograd oko ponoći - zavisno od uslova na putu.
 

sarajevo izlet prevoz putovanje

 
Uključeno u cenu
Prevoz turističkim autobusom ili kombi busom (sa klima-uređajem i video-opremom)
Smeštaj na bazi 1 noćenja sa doručkom u hotelu GRAND ili WALTER u Sarajevu
Turističko razgledanje prema programu u pratnji vodiča grupe u Sarajevu
Poseta bosanskim piramidama
Usluge vodiča pratioca na putu
Troškovi organizacije putovanja
 
Nije uključeno u cenu
Individualni troškove putnika
Ulaznice u tunel Ravne sa stručnim vodstvom - 15 € po osobi
Fakultativni obilazak Vrela Bosne – minimum 20 osoba – 5 € po osobi
Putno zdravstveno osiguranje
Uslovi za plaćanje
Prilikom prijave uplaćuje se 30% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 7 dana pre putovanja


USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
prilikom prijave uplaćuje se 30% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 7 dana pre putovanja
platnim karticama VISA, DINA, MASTER, MAESTRO
agencija može odobriti i odloženo plaćanje aranžmana posle datuma početka aranžmana uz obavezu deponovanja čekova sa signiranim datumima dospeća ili administrativnom zabranom po posebnom dogovoru.

prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima, TV i audio oprema);

Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti).
Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije.
Svi putnici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju.
Raspored sedenja u autobusu određuje agencija u zavisnosti od redosleda prijave ili u odnosu na posebne zahteve putnika.
U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika, i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite