Izlet Sarajevo 2020

 

SARAJEVO
SA POSETOM MOSTARU, BLAGAJU  I VODOPADU KRAVICA
4 dana / 1 noćenje
Termini: 23.10.-26.10.2020.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI:  49 eurPUTOVANJE BEZ TESTA I BEZ KARANTINA!!!

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine,njen najveći ekonomski i  kulturni centar. Sarajevo je i olimpisjki grad kojeg nazivaju evropskim Jerusalimom jer se u njemu prepliću duh zapada i istoka. Ljudi vrlo rado odlaze u ovaj grad, jer nudi jedinstvenu kulturnu baštinu. Čarobni grad u kojem ćete naučiti da malo zastanete, zaboravite na prebrzi tempož ivota, popijete i pojedete lagano, uživajući u kafi i sarajevskim ćevapima, pitama ispod sača, baklavama...
Mostar je grad poezije  gde se susreće sever s jugom i zapad s istokom, grad u kojem reka Neretva vekovima deli kulture i religije, i gde se različitosti i suprotnosti mogu videti i osetiti na svakom uglu.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan  BEOGRAD – SARAJEVO
Sastanak putnika u 23.00 h.Polazak u 23.30h. Noćna vožnja kroz Srbiju i BIH sa usputnim pauzama za obavljanje graničnih formalnosti.

2.dan SARAJEVO – VRELO  BOSNE
Dolazak u Sarajevo u ranim jutarnjim časovima. Obilazak grada sa vodičem: Baščaršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća,Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga. Fakultativno mogućnost odlaska na  izlet- Vrelo Bosne. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan SARAJEVO – VODOPAD KRAVICA – BLAGAJ -  MOSTAR
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Sarajevu i fakultativno mogućnost odlaska do Blagaja,koji se nalazi na par kilometara od Mostara gde se nalazi izvorište reke Bune,najveći kraški izvor u Evropi pored koga se nalazi čuvena sufijska tekija. Obilazak i slobodno vreme. Nastavak putovanja do vodopoda  Kravica koji se nalazi na reci Tribižat nedaleko od Blagaja i Mostara. Vodopad je visok 25 metara a njegov prečnik je u podnožju 120 metara.  Kravica je danas popularno izletište i plivalište u čijoj blizini se nalazi prostor za piknik i kampovanje. Slobodno vreme za obilazak. Nastavak putovanja za Mostar Odlazak  na razgled Mostara u pratnji lokalnog vodiča. Prošetaćemo se starom čaršijom, Prošlost u ovom gradu je na svakom koraku, i svakoga vraća u vremena vladavine Turaka. Njihov pečat se nalazi u svakom kamenu drevne kaldrme, i gotovo svakoj kući starog grada. Najimpresivniji simbol Mostara je njegov Stari most, remek-delo otomanske arhitekture, pod zaštitom UNESCO-a. Ovaj most vekovima čuvaju „mostari“ – čuvari - kula Kalebija, Kula Herceguša, Sahat Kula. Verujemo da će Vas oduševiti Kriva ćuprija - jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz osmanlijskog perioda, podignut polovinom 16. veku, a šetnja Kujundžilukom, poseta Turskoj kući . Ova kuća reprezentuje na pravi način život domaćinstva tokom otomanskog perioda, običaje, tradiciju... Slobodno vreme. Nastavak putovanja za Beograd. Usputno svraćanje po putnike koji su ostali u Sarajevu. Noćna vožnja kroz BIH i Srbiju.

5.dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u  jutarnjim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima,TV,i audio oprema);
smeštaj u hotelu 3* u Sarajevu  na bazi 1 noćenja sa doručkom
troškove organizacije i vođenja aranžmana;
usluge licenciranog vodiča.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
individualne troškove putnika
vodopad Kravica sa ulaznicom  + Mostar + Blagaj  – 25 € (razgled grada u pratnji lokalnog vodiča)
Vrelo Bosne - 5€
putno zdravstveno osiguranje
                             
NAČIN PLAĆANJA:
40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge...

prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima,TV,i audio oprema);

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 40.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10 UZ DODATNU DOPLATU
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ  0123/2020 OD 10.01.2020. ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA NACIONALNOM ASOCIJACIJOM TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA” BEOGRAD KOJA SE AKTIVIRA KOD NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA”,
011228686,0113228687, PRIJAVOM NA ADRESU YUTA,BEOGRAD,UL.KONDINA BR.14 ILI NA MAIL garancijaputovanja@yuta.rs

ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068816 OD 28.01.2020. GODINE-ROK VAZENJA 01.10.2020.GODINE,POLISA DDOR NOVI SAD U VISINI OD 200 000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM,DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

CENOVNIK BR. 1  OD 22.09.2020 GODINE
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON
LICENCA BR.OTP 217/2020 ,KATEGORIJA A20.

 

der top ponuda

yuta

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi