RESAVSKA PEĆINA

PARK MAKETA – LISINE – VODOPAD BUK

jednodnevni izlet
TERMINI: Program u pripremi...
CENA ARANŽMANA PO OSOBI: ~ /din

 

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak iz Beograda u ranim jutarnjim časovima sa parkinga SC Milan Gale Muškatirović na Dorćolu. Vožnja autoputem preko Svilajnca i Despotovca. Poseta Parku maketa u kome se mogu videti makete srpskih srednjovekovnih manastira koje su radjene u razmeri 1:17 u odnosu na objekte u stvarnoj veličini. Slobodno vreme za obilazak. Nakon toga nastavak putovanja prema Resavskoj pećini, prvoj pećini u Srbiji koja je uredjena za turistička posete. Za Resavsku pećinu možemo reći da je nastarija u našoj zemlji. Temperatura je ista tokom cele godine i iznosi +7°C a od 2 830 m pećine koliko je istraženo za posetioce je dostupno danas 700 m. Obilazak pećine u pratnji lokanog vodiča. Slobodno vreme . Nastavak putovanja do Lisina i obilazak čuvenog vodopada Buk koji je jedan od najlepših vodopada Srbije. Vodopad se nalazi na 400m nadmordske visine a visok je preko 20 metara.Obilazak sa vodičem a nakon toga slobodno vreme za uživanje u prelepoj okolini gde se nalaze prelepi restorani, ribnjak, mini zoo vrt. Mogućnost organizovanja zajedničkog ručka gde možete probati lokalne specijalitete kao što su; proja, pogača ispod sača,beljanički sir i kajmak, jagnjetina ili pastrmka na žatu. Polazak za Beograd u kasnim popodnevnim časovima. Dolazak u večernjim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima,TV,i audio oprema);
- troškove organizacije i vođenja aranžmana;
- usluge licenciranog pratioca grupe.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- ulaznica za park Maketa – 150,00
- ulaznica za Resavsaku pećinu – 350,00
- organizovani ručak – 800,00
- individualni troškovi putnika


NAČIN PLAĆANJA :

- 40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge.

Napomene: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije,prevoza,parking,vodiča,ulaznica,organizacije. Cene fakultativnih izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvodjenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera,organizator izleta tj.ino partner zadržava pravo ponuditi korigovane,više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koji isto nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta (ino partnera)naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima,broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike,ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 50
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10.
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite