Manastir Tumane Srebrno Jezero
Jednodnevni Izlet 2020

 

MANASTIR TUMAME – SREBRNO JEZERO
jednodnevni izlet
21.09.2020. – MALA GOSPOJINA / 27.09.2020. - KRSTOVDAN

 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 1 200,00


PROGRAM PUTOVANJA:
Polazak iz Beograda u 6.30h, sastanak u 6h. Dolazak u manastir Tumane iz 14.veka. Osnivanje manastira je vezano za proslavljenog junaka Miloša Obilića koji je slučajno tokom lova ranio Sv Zosima koji je bio pravoslavni monah koji je došao sa Sinaja. Kako bi se iskupio pred Bogom za to što je uradio nad grobom Zosima je započeo izgradnju zadužbine koju je posle njegove pogibije na Kosovu završio narod.  U manastiru se nalaze cudotvorne mošti Sv Zosima za koje postoji verovanje da su čudotvorna za iscelenje. Na 1 km od manastira se nalazi isposnica Sv.Zosima koja je sačuvana u prvobitnom izgledu i nalazi se u bukovoj sumi.  Po dolasku u manastir Tumane, poklonjenje moštima Svetog Zosima Tumanskog, Svetog Jakova Arsovića i Čudotvornoj Ikoni Presvete Bogorodice Kurske,. Slobodno vreme za obilazak manastira.  Oko 14h polazak na Srebrno jezero, veštačkog jezero na desnoj obali Dunava, ima prosečnu širinu od 300 metara, a dugačko je oko 14 kilometara. Fakultativni ručak, slobodno vreme za šetnju i razonodu.  U kasnim popodnevnim časovima polazak za Beograd. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima, TV, i audio oprema);


NAČIN PLAĆANJA:
40% akontacija kod prijave, ostatak 10 dana pre putovanja

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 45.
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ  0123/2020 OD 10.01.2020. ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA NACIONALNOM ASOCIJACIJOM TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA” BEOGRAD KOJA SE AKTIVIRA KOD NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA”,011228686, 0113228687, PRIJAVOM NA ADRESU YUTA, BEOGRAD, UL.KONDINA BR.14 ILI NA MAIL garancijaputovanja@yuta.rs

ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068816 OD 28.01.2020. GODINE-ROK VAZENJA 01.10.2020.GODINE, POLISA DDOR NOVI SAD U VISINI OD 200 000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

CENOVNIK BR. 1 OD 03.09.2020.GODINE

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON
LICENCA BR.OTP 217/2020, KATEGORIJA A20

 

der top ponuda

yuta

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi