Manastir Tumane Izlet


sa posetom manastiru Nimnik 2024


Manastir Tumane Jednodnevni izlet

 

Slava Manastira Tumane

 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: / din.

 

 

 .Manastir Tumane Izlet 2024

 

 

Manastir Tuman nalazi se na 120 kilometara od Beograda I 9 km od Golubca, u podnožju golubačkih planina, okružen šumom na levoj obali Tumanske reke, što samoj svetinji daje posebnu lepotu.Manastir se u turskim popisima prvi put pominje 1572–1573. godine, a potom u vreme sultana Murata III ( XVI vek) u kontekstu dažbina koje je imao prema turskom sultanu, uz šta se navodi i da su tada u manastiru živela dva monaha. Danas je Tuman najbrojniji muški manastir u eparhiji braničevskoj.

 

Na udaljenosti od oko 1 km od manastira duboko u gustoj I drevnoj šumi nalazi se na daleko poznata isposnica Svetog Zosima. U steni koja dominira čitavim krajem nalaze se dve pećine , povezane uskim prolazom. U jednjoj od njih živeo je dok se u drugoj molio prebodobni Zosim. Danas je na mestu molitvene kelije Svetoga Zosima uredjena kapela. U pećinama je sačuvan nakit i one su gotovo nedirnute ljudskom rukom.U crkvi manastira Tuman čuvaju se mošti dvojice svetitelja Prebodobnog Zosima Sinaita i Prebodobnog Jakova Novog. One pocivaju u desnoj I levoj niši u naosu hrama I položene su u dva izuzetno lepa duborezna kivota.

 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

Manastir Tumane sa posetom Manastiru Nimnik Izlet 2024 -  Sastanak putnika u 06:00h, ulici Admirala Geprata. Polazak u 06:30 časova. Putovanje autoputem preko Požarevca i Velikog Gradišta, pored Dunava sve do prve destinacije koju obilazimo, manastira Tumane.

Jutarnja Liturgija. Grupna molitva. Odlazak do isposnice Sv. Zosima, udaljene 800 m od manastira. Nakon posete isposnici povratak do manastira Tumane.

Nakon obilsaka Manastirskog kompleksa putovanje nastavljamo do Golubca. Panoramski obilazak tvrđave i Golubačkog grada u pratnji stručnog vodiča. Slobodno vreme za ručak i osveženje u hotelu Golubački grad.

(Manastir Tumane Izlet Nimnik 2024) - Nastavak puta do manastira Nimnik. Obilazak manastirskog kompleksa sa kapelom posvećenom pokrovu Sv. Bogorodice u pratnji stručnog vodiča. Grupna molitva. Večernja služba.

Po završetku večernjeg bogosluženja povratak za Beograd istom trasom. Dolazak u Beograd u večernjim časovima.


Cena aranžmana obuhvata:

Cena aranžmana obuhvata:
– prevoz autobusom turističke klase (tv,dvd,klima) prema program putovanja / mesta se određuju prema vremenu prijave
– organizaciju i tehničko vođstvo puta sa licenciranim turističkim vodičem


Cene aranžmana ne obuhvata:

– ručak u hotelu Golubacki grad – (uobičajeno cena 450 din i plaća se vodiču)
– ostale individualne troškove.


NAČIN PLAĆANJA:

– u celosti prilikom rezervacije

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 45.
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.


 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite