Manastir Tumane sa posetom manastiru Nimnik 2021

jednodnevni izlet
Polazak svaki dan

 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 1 200,00

PROGRAM PUTOVANJA:
Sastanak putnika u 06:00h, ulici Admirala Geprata. Polazak u 06:30 časova. Putovanje autoputem preko Požarevca i Velikog Gradišta, pored Dunava sve do prve destinacije koju obilazimo, manastira Tumane.

Jutarnja Liturgija. Grupna molitva. Odlazak do isposnice Sv. Zosima, udaljene 800 m od manastira. Nakon posete isposnici povratak do manastira Tumane.

Nakon obilsaka Manastirskog kompleksa putovanje nastavljamo do Golubca. Panoramski obilazak tvrdjave i Golubackog grada u pratnji stručnog vodiča. Slobodno vreme za rucak i osvezenje u hotelu Golubacki grad.

Nastavak puta do manastira Nimnik. Obilazak manastirskog kompleksa sa kapelom posvećenom pokrovu Sv. Bogorodice u pratnji stručnog vodiča. Grupna molitva.Vecernja sluzba.

Po završetku večernjeg bogosluženja povratak za Beograd istom trasom. Dolazak u Beograd u večernjim časovima.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

Cena aranžmana obuhvata:
– prevoz autobusom turisticke klase (tv, dvd, klima) prema program putovanja / mesta se određuju prema vremenu prijave
– organizaciju i tehničko vođstvo puta sa licenciranim turističkim vodičem

Cene aranžmana ne obuhvata:
– ručak u hotelu Golubacki grad – uobičajeno cena 450 din i plaća se vodiču
– ostale individualne troškove.


NAČIN PLAĆANJA:
– u celosti prilikom rezervacije

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE RADNIM DANOM 8VIKENDOM 45.
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ  0123/2021 OD 10.01.2021. ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA NACIONALNOM ASOCIJACIJOM TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA” BEOGRAD KOJA SE AKTIVIRA KOD NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA”, 011228686, 0113228687, PRIJAVOM NA ADRESU YUTA, BEOGRAD, UL.KONDINA BR.14 ILI NA MAIL garancijaputovanja@yuta.rs

ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068816 OD 28.01.2021. GODINE-ROK VAZENJA 01.10.2021. GODINE, POLISA DDOR NOVI SAD U VISINI OD 200 000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

CENOVNIK BR. 1 OD 03.09.2021.GODINE

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON LICENCA BR.OTP 217/2021, KATEGORIJA A20

 

der top ponuda

yuta

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi