Izlet Ljubljana 

 

LJ U B LJ A N A + SHOPPING U PRIMARKU
izlet

 PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan  BEOGRAD
Sastanak putnika u 23.00 h.Polazak u 23.30h. Noćna vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku  sa usputnim pauzama za odmor i  obavljanje graničnih formalnosti.

2.dan  LJUBLJANA
Dolazak u Ljubljanu u jutarnjim časovima. Obilazak istorijskog centra grada: Prešernov trg sa spomenikom čuvenom slovenačkom pesniku France Prešernu i Franjevačkom crkvom, Tromostovlje – remek-delo slovenačkog arhitekte Plečnika na reci Ljubljanici, katedrala Sv. Nikole, Rotovž – Gradska kuća sa malim zvonikom, Zmajski most – jedan od najvoljenijih simbola Ljubljane, panoramski osvrt na Ljubljanski grad – srednjovekovni zamak koji kruniše brdo koje se uzdiže iznad istorijskog centra grada… Mogućnost vožnje žičarom i posete Ljubljanskom gradu ili mogućnost odlaska autobusom u tržni centar BTC u kome se nalazi popularna robna marka PRIMARK.  Polazak za Beograd u večernjim časovima ispred tržnog centra BTC.

3.dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima,TV,i audio oprema);
troškove organizacije i vođenja aranžmana;
usluge licenciranog vodiča.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
individualne troškove putnika
putno zdravstveno osiguranje
         
NAČIN PLAĆANJA:
40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge


MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 40.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10 UZ DODATNU DOPLATU
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ  0123/23 OD 10.01.23. ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA NACIONALNOM ASOCIJACIJOM TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA” BEOGRAD KOJA SE AKTIVIRA KOD NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU”YUTA”,
011228686,0113228687, PRIJAVOM NA ADRESU YUTA, BEOGRAD, UL.KONDINA BR.14 ILI NA MAIL garancijaputovanja@yuta.rs

ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068816 OD 28.01.23. GODINE-ROK VAZENJA 01.10.23.GODINE,POLISA DDOR NOVI SAD U VISINI OD 200 000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM,DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

CENOVNIK BR. 1  OD 30.09.23 GODINE
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON
 LICENCA BR.OTP 217/23, KATEGORIJA A20

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite