Nova Godina Prag Povoljno

PRAG REPRIZA NOVE GODINE


SA POSETOM DREZDENU I KARLOVIM VARIMA


Prag 6 dana /3 noćenja ~ autobuski prevoz

Program u pripremi...

Doček Nove Godine Prag 2025 Jeftino

 PROGRAM PUTOVANJA:


1. dan BEOGRAD
(Nova Godina Prag 2025) - Sastanak grupe na dogovorenom mestu oko 17h. Usputno svraćanje po putnike u Novi Sad. Noćna vožnja preko Madjarske i Slovačke uz usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja graničnih i carinskih formalnosti.

2. dan PRAG
(Nova Godina Prag 2025) - Dolazak u Prag u prepodnevnim časovima. Po dolasku obilazak Praga: Hradčani-Praški dvorac, Katedrala Sv.Vita, bazilika Sv.Đorđa, novi i stari kraljev dvorac, Predsednička palata, mala strana, Karlov most, stari trg, gradska većnica, crkva sv. Marije od Tina, Vaclavske namesti, Strahovski manastir, Loreta, Biskupski dvorac, Nerudava ulica, Jevrejska četvrt, Pariska ulica, Obecni dum... Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

3. dan PRAG – DREZDEN - PRAG

(Nova Godina Prag 2025) - Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta u Drezden, grad na istoku Nemačke koji je zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan i Firencom na Elbi. Ovaj grad je prepun istorijsko-kulturnih spomenika iz srednjeg veka, kao i onih iz vremena jugend i bauhaus stilova, rođenih krajem 19. i početkom 20. veka. Po dolasku obilazak grada: opera Zemper, Palata Cvinger, Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata u okviru koje je čuveni „Zeleni trezor“, palata Tašenberg, deo nekadašnih gradskih zidina, Avgustov most. Povratak u Prag u kasnim popodnevnim satima.Slobodno vreme.Noćenje.

4.dan PRAG - KARLOVE VARI - PRAG

Doručak. Nakon doručka mogućnost organizovanja fakultativnog izleta u Karlove Vari, poznatog banjskog i turističkog mesta i jednog od najlepših srednjoevropskih gradova. Po dolasku obilazak centra Karlovih Vari, termalnih izvora, prelepe ruske crkve...U poslepodnevnim časovima povratak u Prag. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje

5.dan  PRAG - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela.Slobodno vreme u gradu ili u popodnevnim časovima fakultativno mogućnost odlaska na Krstarenje Vltavom. U večernjim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Slovačku i Mađarsku.


6.dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj usluga.

 

Doček Nove Godine Prag 2025 AutobusomARANŽMAN OBUHVATA:

- prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (audio, TV, A/C)
- smeštaj u Pragu u hotelima 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (po hotelskom normativu),
- usluge licenciranog vodiča - pratioca na putovanju, o troškovi organizacije putovanja.ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja;
- doplata za jednokrevetnu sobu – radi se na upit. fakultativni izleti: Drezden 30€;
- Karlove Vari –25€;
- vožnja brodom Vltavom – 15€;

NAČIN PLAĆANJA u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan uplate:

- 30% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre početka korišćenja usluge.
- 40% akontacije prilikom rezervacije, a ostataka na 6 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE za korisnike kreditnih kartica Intesa i Komercijalne banke.

Napomena u vezi fakultativnih izleta:
fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje    fakultativnih izleta je 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate. Za sve izlete / minimum je 25 putnika.

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 45.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRAD OSIM BEOGRADA JE 10.
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

CENOVNIK BR. 1 OD 27.10.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON

Doček Nove Godine Prag 2025 Povoljno

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite