Doček Nove Godine Milano 2024

 

Nova Godina Milano

 

Datum uskoro...

 

 

Program u pripremi

Doček Nova Godina Milano 2024

Doček Nova Godina Milano 2024

Doček Nova Godina Milano 2024

Doček Nova Godina Milano 2024

Doček Nova Godina Milano 2024

Doček Nova Godina Milano 2024

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 30000030965 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.22-25.10.23 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura