REDOVNA AUTOBUSKA LINIJA

 

BEOGRAD - RUMA - ZAGREB - KARLOVAC

 * 1 pravac Beograd - Zagreb  40 eur a povratna 80 eur

* 1 pravac Beograd - Karlovac 45 eur a povratna 85 eur

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite